หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24... กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3......
ณ สพม.24 ..............
ระหว่าง วันที่ ................ เด

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]