หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24... กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3......
ณ สพม.24 ..............
ระหว่าง วันที่ ................ เด

 

006 ศิลปะ

1.  043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 2.  044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 14. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16.  065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
17. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 20. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 22.  071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
23. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 24. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
25.  088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 26. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 28. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
29. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 30. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
31.  106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 32. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
33. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 34. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
35. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 36. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
37.  129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 38. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
39.  136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
51.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 52.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
53.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 54.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
57. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 58. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
59.  261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60.  262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 62.  264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63. 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 64. 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
65.  267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.  268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]