หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 025 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 28 61 39
2 032 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 17 41 24
3 018 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 38 41 34
4 017 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 43 78 62
5 021 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 30 66 46
6 027 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 116 312 205
7 029 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 8 12 10
8 024 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 37 98 46
9 019 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 53 127 80
10 020 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 11 23 13
11 023 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 31 38 33
12 022 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 85 155 122
13 028 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 28 35 32
14 030 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 46 79 60
15 026 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 36 65 50
16 031 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 49 109 79
17 033 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 40 123 67
18 036 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 23 33 25
19 035 โรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา 11 13 13
20 034 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 0
รวม 730 1509 1040
2549

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]