หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 116 64 68.82% 10 10.75% 6 6.45% 13 13.98% 93
2 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 85 43 58.9% 10 13.7% 10 13.7% 10 13.7% 73
3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 53 33 63.46% 9 17.31% 4 7.69% 6 11.54% 52
4 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 46 22 59.46% 8 21.62% 2 5.41% 5 13.51% 37
5 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 49 20 50% 5 12.5% 11 27.5% 4 10% 40
6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 43 17 44.74% 8 21.05% 6 15.79% 7 18.42% 38
7 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 40 16 43.24% 9 24.32% 4 10.81% 8 21.62% 37
8 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 37 14 70% 2 10% 1 5% 3 15% 20
9 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 36 12 37.5% 4 12.5% 5 15.63% 11 34.38% 32
10 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 30 12 50% 3 12.5% 1 4.17% 8 33.33% 24
11 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 23 11 52.38% 3 14.29% 2 9.52% 5 23.81% 21
12 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 31 8 30.77% 5 19.23% 6 23.08% 7 26.92% 26
13 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 28 8 40% 2 10% 6 30% 4 20% 20
14 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 28 8 40% 1 5% 7 35% 4 20% 20
15 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 17 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
16 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 38 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 11 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
18 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
19 โรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา 11 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]