หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 ... กลุ่ม 2......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน .........................

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี
-
09.00-16.30
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 13.00-16.30
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่องคำ 19 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนร่องคำ 19 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่องคำ 19 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนร่องคำ 19 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนร่องคำ 19 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]