สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 47 30 13 90 89 15 3 4 107
2 อนุกูลนารี 33 30 17 80 88 14 6 7 108
3 ร่องคำ 19 17 16 52 61 23 6 7 90
4 กมลาไสย 18 28 12 58 61 17 5 7 83
5 สหัสขันธ์ศึกษา 10 10 11 31 45 10 8 9 63
6 เมืองกาฬสินธุ์ 8 7 11 26 40 10 7 12 57
7 สามชัย 6 8 12 26 33 10 6 12 49
8 นามะเขือพัฒนศึกษา 5 4 6 15 21 10 2 2 33
9 จำปาหลวงวิทยาคม 5 4 2 11 12 4 4 4 20
10 ดอนจานวิทยาคม 5 2 4 11 14 6 4 11 24
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 5 1 3 9 18 10 8 6 36
12 โคกศรีเมือง 3 0 6 9 10 7 5 4 22
13 โนนศิลาพิทยาคม 2 5 7 14 22 8 3 6 33
14 ดอนไทรงามพิทยาคม 1 5 8 14 25 5 11 8 41
15 หนองสอพิทยาคม 1 1 2 4 7 2 4 3 13
16 แก่งนาจารย์พิทยาคม 1 1 0 2 6 2 1 4 9
17 ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 3 3 6 19 11 7 5 37
18 เมืองเหนือวิทยาคม 0 1 2 3 4 2 0 2 6
19 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 3 3 5 12 11
รวม 169 157 136 462 578 169 95 125 842