สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 47 30 13 90 89 15 3 4 107
2 อนุกูลนารี 33 30 17 80 88 14 6 7 108
3 กมลาไสย 23 28 12 63 66 17 5 7 88
4 ร่องคำ 19 17 16 52 61 23 6 7 90
5 สหัสขันธ์ศึกษา 10 10 11 31 45 10 8 9 63
6 นามะเขือพัฒนศึกษา 10 4 6 20 25 11 2 2 38
7 เมืองกาฬสินธุ์ 8 7 11 26 40 10 7 12 57
8 ดอนจานวิทยาคม 8 3 4 15 18 6 4 11 28
9 สามชัย 6 8 12 26 33 10 6 12 49
10 จำปาหลวงวิทยาคม 6 4 2 12 13 4 4 4 21
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 5 1 3 9 18 10 8 6 36
12 โคกศรีเมือง 4 1 6 11 11 8 5 4 24
13 โนนศิลาพิทยาคม 2 7 7 16 23 8 4 6 35
14 แก่งนาจารย์พิทยาคม 2 1 0 3 7 2 1 4 10
15 ดอนไทรงามพิทยาคม 1 5 8 14 25 5 11 8 41
16 หนองสอพิทยาคม 1 1 2 4 7 2 4 3 13
17 ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 3 3 6 19 11 7 5 37
18 เมืองเหนือวิทยาคม 0 1 2 3 4 2 0 2 6
19 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 3 3 5 12 11
รวม 185 161 136 482 595 171 96 125 862