หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกมลาไสย 104 285 154
2 001 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 126 385 179
3 012 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 31 65 47
4 010 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 53 97 71
5 004 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 56 105 88
6 007 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 49 78 60
7 011 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 47 78 61
8 009 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 54 186 81
9 005 โรงเรียนร่องคำ 108 308 155
10 006 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 82 256 113
11 008 โรงเรียนสามชัย 71 199 93
12 013 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 24 48 30
13 002 โรงเรียนอนุกูลนารี 136 333 200
14 019 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 81 256 122
15 017 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 10 16 12
16 014 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 26 44 28
17 015 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 14 20 17
18 016 โรงเรียนโคกศรีเมือง 35 71 43
19 018 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 44 98 75
รวม 1151 2928 1629
4557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]