หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 126 89 80.18% 15 13.51% 3 2.7% 4 3.6% 111
2 โรงเรียนอนุกูลนารี 136 88 76.52% 14 12.17% 6 5.22% 7 6.09% 115
3 โรงเรียนกมลาไสย 104 66 69.47% 17 17.89% 5 5.26% 7 7.37% 95
4 โรงเรียนร่องคำ 108 61 62.89% 23 23.71% 6 6.19% 7 7.22% 97
5 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 82 45 62.5% 10 13.89% 8 11.11% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 81 40 57.97% 10 14.49% 7 10.14% 12 17.39% 69
7 โรงเรียนสามชัย 71 33 54.1% 10 16.39% 6 9.84% 12 19.67% 61
8 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 47 25 62.5% 11 27.5% 2 5% 2 5% 40
9 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 56 25 51.02% 5 10.2% 11 22.45% 8 16.33% 49
10 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 44 23 56.1% 8 19.51% 4 9.76% 6 14.63% 41
11 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 49 19 45.24% 11 26.19% 7 16.67% 5 11.9% 42
12 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 54 18 42.86% 10 23.81% 8 19.05% 6 14.29% 42
13 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 53 18 46.15% 6 15.38% 4 10.26% 11 28.21% 39
14 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 31 13 52% 4 16% 4 16% 4 16% 25
15 โรงเรียนโคกศรีเมือง 35 11 39.29% 8 28.57% 5 17.86% 4 14.29% 28
16 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 24 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 3 18.75% 16
17 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 14 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
18 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 10 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
19 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 26 3 13.04% 3 13.04% 5 21.74% 12 52.17% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]