หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี 15 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]