หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 434 16 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 435 16 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 422 และ ห้อง 424 16 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 425 และห้อง 427 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 432 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 433 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 438 ห้องจริยธรรม 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี อาคาร 4 ห้อง 438 ห้องจริยธรรม 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียอนุกูลนารี ห้อง To Be Number One ห้อง ห้อง To Be Number One 16 พ.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]