หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ถนนอรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 16.429412,103.511015 043-811278
2 โรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  
3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ถนนอรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายประวีณ จำเริญสาร   043-811678
4 โรงเรียอนุกูลนารี ถนนภิรมย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 นายสมชาย เชาว์พานิช   043-811271,043-81252

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]