ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 93.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 90.81 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 90.12 ทอง ชนะเลิศ  
6 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 89.31 ทอง 4  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 89.31 ทอง ชนะเลิศ  
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 88.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
11 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 87.93 ทอง 4  
13 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 87.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
14 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 86.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
16 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 86.5 ทอง 5  
17 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 85.81 ทอง 6  
18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 85.62 ทอง 7  
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 83.25 ทอง 4  
20 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 - -  
21 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 - -  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 - -  
23 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 - -  
24 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 - -  
25 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 - -  
26 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน