สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไผ่ 75 30 13 118 84 18 24 8 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 71 33 12 116 79 28 17 12 124
3 ชุมแพศึกษา 60 38 19 117 102 17 14 7 133
4 กัลยาณวัตร 48 26 22 96 87 24 19 6 130
5 น้ำพองศึกษา 41 28 13 82 47 29 20 9 96
6 หนองสองห้องวิทยา 39 28 19 86 52 33 16 18 101
7 เมืองพลพิทยาคม 32 16 12 60 35 25 11 12 71
8 ขอนแก่นวิทยายน 30 34 20 84 79 10 6 1 95
9 ภูเวียงวิทยาคม 30 32 21 83 75 33 18 9 126
10 ขามแก่นนคร 29 18 7 54 54 30 19 17 103
11 มัญจาศึกษา 28 25 16 69 46 27 11 13 84
12 แก่นนครวิทยาลัย 26 22 24 72 74 20 10 11 104
13 หนองเรือวิทยา 25 28 13 66 60 23 22 10 105
14 แวงใหญ่วิทยาคม 22 14 9 45 26 25 19 18 70
15 นครขอนแก่น 19 11 13 43 45 24 14 21 83
16 พล 18 23 14 55 37 23 19 21 79
17 ชนบทศึกษา 17 15 6 38 26 17 15 9 58
18 อุบลรัตน์พิทยาคม 17 14 17 48 23 21 20 14 64
19 จตุรมิตรวิทยาคาร 17 9 13 39 30 39 21 20 90
20 แวงน้อยศึกษา 15 8 7 30 18 13 19 15 50
21 นาจานศึกษา 15 8 2 25 27 16 15 12 58
22 อมตวิทยา 14 11 14 39 20 22 16 19 58
23 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 14 4 6 24 15 10 10 21 35
24 พังทุยพัฒนศึกษา 13 12 6 31 19 14 9 7 42
25 สีชมพูศึกษา 13 6 7 26 27 20 11 13 58
26 บัวใหญ่พิทยาคม 12 9 11 32 20 18 24 15 62
27 บ้านแฮดศึกษา 11 8 6 25 13 13 18 14 44
28 โนนศิลาวิทยาคม 10 11 16 37 20 22 10 13 52
29 เปือยน้อยศึกษา 10 10 11 31 18 22 18 12 58
30 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 10 8 8 26 18 15 8 11 41
31 บ้านไผ่พิทยาคม 10 7 2 19 16 14 10 15 40
32 หนองนาคำวิทยาคม 9 13 8 30 31 21 19 20 71
33 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 6 5 20 12 14 9 11 35
34 ศรีหนองกาววิทยา 9 5 7 21 15 8 15 13 38
35 โนนสะอาดวิทยาคาร 9 4 4 17 14 12 12 20 38
36 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 9 1 2 12 10 4 2 7 16
37 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 8 7 8 23 12 16 11 10 39
38 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 7 6 5 18 11 16 8 13 35
39 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 7 5 3 15 12 8 8 9 28
40 ท่านางแนววิทยายน 6 11 4 21 14 10 10 8 34
41 คำแคนวิทยาคม 6 10 11 27 18 13 11 12 42
42 จระเข้วิทยายน 6 4 5 15 16 9 14 13 39
43 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 15 15 35 17 19 25 15 61
44 ภูผาม่าน 5 12 17 34 30 35 18 12 83
45 ฝางวิทยายน 5 5 2 12 7 13 6 14 26
46 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 5 2 5 12 12 3 1 1 16
47 ขอนแก่นวิทยายน 3 5 1 1 7 10 5 3 9 18
48 เบญจมิตรวิทยา 4 6 2 12 12 11 6 13 29
49 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 5 8 17 16 19 19 14 54
50 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 4 4 4 12 10 10 12 17 32
51 ไตรคามวิทยา 4 4 3 11 8 15 6 12 29
52 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 4 3 0 7 9 8 4 9 21
53 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 0 0 4 9 7 2 6 18
54 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3 7 4 14 13 10 8 22 31
55 กุดขอนแก่นวิทยาคม 3 5 7 15 10 16 16 15 42
56 ชุมแพพิทยาคม 3 4 6 13 12 17 12 16 41
57 ขอนแก่นคริสเตียน 3 4 2 9 8 11 1 2 20
58 กู่ทองพิทยาลัย 3 3 1 7 10 2 7 8 19
59 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 3 3 0 6 6 4 8 7 18
60 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 3 2 3 8 7 6 11 16 24
61 ชุมแพวิทยายน 3 1 2 6 8 16 12 13 36
62 ผาขามวิทยายน 3 0 1 4 3 4 3 2 10
63 ประชารัฐพัฒนาการ 2 5 2 9 2 18 4 15 24
64 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 3 6 11 14 22 27 18 63
65 หนองตาไก้ศึกษา 2 3 4 9 5 12 8 14 25
66 มัธยมโพนเพ็ก 2 3 2 7 5 3 1 2 9
67 ประชารัฐวิทยาเสริม 2 1 4 7 7 15 14 21 36
68 ดงมันพิทยาคม 1 7 3 11 8 9 5 2 22
69 เวียงวงกตวิทยาคม 1 5 4 10 12 12 15 16 39
70 โนนข่าวิทยา 1 4 9 14 10 10 6 10 26
71 บ้านลานวิทยาคม 1 4 5 10 4 9 8 18 21
72 บ้านไผ่ศึกษา 1 4 4 9 5 6 7 9 18
73 แก่นนครวิทยาลัย2 1 4 0 5 5 8 16 11 29
74 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 3 5 9 13 13 5 12 31
75 บัวแก้วพิทยาคม 1 3 2 6 11 4 2 7 17
76 ลำน้ำพอง 1 3 1 5 3 11 7 12 21
77 ขัวเรียงศึกษา 1 2 3 6 6 11 13 3 30
78 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 2 2 5 6 10 13 17 29
79 เทศบาลวัดกลาง 1 2 2 5 4 4 8 8 16
80 ซำสูงพิทยาคม 1 2 1 4 2 7 4 13 13
81 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 2 4 5 7 1 7 13
82 สันติพัฒนกิจวิทยา 1 1 2 4 4 2 6 8 12
83 เวียงนครวิทยาคม 1 1 1 3 7 15 14 17 36
84 วรวิมลศึกษา 1 1 1 3 2 5 3 3 10
85 หนองขามพิทยาคม 1 1 0 2 3 0 3 3 6
86 ประภัสสรวิทยา 1 1 0 2 2 5 4 4 11
87 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 1 0 2 2 2 1 0 5
88 พระยืนวิทยาคาร 1 0 5 6 5 8 4 9 17
89 หนองแวงวิทยา 1 0 2 3 2 2 5 9 9
90 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 4 4 5 10
91 พูวัดพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 ยางคำพิทยาคม 0 4 3 7 4 4 10 13 18
93 พิศาลปุณณวิทยา 0 4 2 6 5 4 1 0 10
94 พลพัฒนศึกษา 0 2 3 5 2 7 8 7 17
95 ซำยางวิทยายน 0 2 2 4 8 6 8 9 22
96 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 2 4 2 10 6 11 18
97 โนนหันวิทยายน 0 1 5 6 9 21 11 20 41
98 บึงไทรพิทยาคม 0 1 5 6 6 3 5 6 14
99 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 2 3 5 7 5 7 17
100 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 1 2 3 4 3 4 7 11
101 ก้านเหลืองวิทยาคม 0 1 1 2 8 11 6 12 25
102 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 1 1 2 6 12 10 19 28
103 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 1 1 2 2 4 6 7 12
104 มัธยมหนองเขียด 0 1 1 2 2 1 4 4 7
105 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 5 6 12 13 23
106 ป่าหวายวิทยายน 0 1 0 1 3 3 4 6 10
107 สีหราชเดโชชัย 0 1 0 1 2 3 7 9 12
108 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 2 3 6 7
109 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 1 0 3 4 4
110 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 0 3 3 1 1 9 6 11
111 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 1 6 8 8 15
112 ดงบังวิทยายน 0 0 1 1 0 2 7 5 9
113 เปรมติณสูลานนท์ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
114 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 1 1 0 1 1 6 2
115 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 7 6 10
116 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 6 6
117 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
118 ประสิทธิ์ธรรมสาร 0 0 0 0 0 1 2 3 3
119 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 2 2 3
120 หนองโนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 6 1
121 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
122 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
124 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127 วัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 สุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 ญาณสังวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 986 798 634 2,418 1,912 1,392 1,149 1,254 4,453