สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 101 17 14 7 132
2 กัลยาณวัตร 84 23 19 6 126
3 บ้านไผ่ 84 18 24 8 126
4 ศรีกระนวนวิทยาคม 79 28 17 12 124
5 ขอนแก่นวิทยายน 77 10 6 1 93
6 แก่นนครวิทยาลัย 74 20 10 11 104
7 ภูเวียงวิทยาคม 72 32 18 9 122
8 หนองเรือวิทยา 60 23 22 10 105
9 หนองสองห้องวิทยา 52 33 16 18 101
10 น้ำพองศึกษา 46 29 20 9 95
11 ขามแก่นนคร 46 28 19 17 93
12 มัญจาศึกษา 46 27 11 13 84
13 นครขอนแก่น 40 23 14 19 77
14 พล 37 23 19 21 79
15 เมืองพลพิทยาคม 35 25 11 12 71
16 ภูผาม่าน 30 34 18 12 82
17 จตุรมิตรวิทยาคาร 29 39 21 20 89
18 สีชมพูศึกษา 27 20 11 13 58
19 ชนบทศึกษา 26 17 15 9 58
20 หนองนาคำวิทยาคม 23 20 18 20 61
21 อุบลรัตน์พิทยาคม 22 21 20 14 63
22 แวงใหญ่วิทยาคม 22 20 18 17 60
23 อมตวิทยา 20 22 16 19 58
24 บัวใหญ่พิทยาคม 20 18 24 15 62
25 เปือยน้อยศึกษา 18 22 18 12 58
26 คำแคนวิทยาคม 18 13 11 12 42
27 โนนศิลาวิทยาคม 17 21 10 13 48
28 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 17 19 25 15 61
29 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 19 19 14 54
30 แวงน้อยศึกษา 16 11 19 15 46
31 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 15 14 8 10 37
32 ศรีหนองกาววิทยา 15 8 15 13 38
33 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 14 22 27 18 63
34 พังทุยพัฒนศึกษา 14 11 9 6 34
35 ท่านางแนววิทยายน 14 10 10 8 34
36 นาจานศึกษา 13 16 15 12 44
37 โคกสีพิทยาสรรพ์ 13 13 5 12 31
38 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 10 8 22 31
39 ชุมแพพิทยาคม 12 17 12 16 41
40 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 12 16 11 10 39
41 บ้านไผ่พิทยาคม 12 14 10 15 36
42 บ้านแฮดศึกษา 12 13 18 14 43
43 เวียงวงกตวิทยาคม 12 12 15 16 39
44 โนนสะอาดวิทยาคาร 12 12 12 20 36
45 เบญจมิตรวิทยา 12 11 6 13 29
46 จระเข้วิทยายน 12 9 14 13 35
47 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 1 16
48 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 16 8 13 35
49 บัวแก้วพิทยาคม 11 4 2 7 17
50 กุดขอนแก่นวิทยาคม 10 16 16 15 42
51 นางิ้ววิทยาสรรค์ 10 13 9 11 32
52 โนนข่าวิทยา 10 10 6 10 26
53 โนนหันวิทยายน 9 21 11 20 41
54 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 8 12 16 29
55 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 9 8 8 9 25
56 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 8 4 9 21
57 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 7 2 6 18
58 กู่ทองพิทยาลัย 9 2 6 8 17
59 ชุมแพวิทยายน 8 16 12 13 36
60 ไตรคามวิทยา 8 15 6 12 29
61 ก้านเหลืองวิทยาคม 8 11 6 12 25
62 ดงมันพิทยาคม 8 9 5 2 22
63 ซำยางวิทยายน 8 6 8 9 22
64 เวียงนครวิทยาคม 7 15 14 17 36
65 ประชารัฐวิทยาเสริม 7 12 14 21 33
66 ขอนแก่นคริสเตียน 7 11 1 2 19
67 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 7 6 11 16 24
68 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 6 12 10 19 28
69 ฝางวิทยายน 6 12 5 14 23
70 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 10 13 17 29
71 ขัวเรียงศึกษา 6 10 13 3 29
72 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 8 7 18
73 บึงไทรพิทยาคม 6 3 5 6 14
74 ขอนแก่นวิทยายน 3 6 3 3 9 12
75 พระยืนวิทยาคาร 5 8 4 9 17
76 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 5 7 10 21 22
77 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 7 5 7 17
78 การกุศลวัดหนองแวง 5 7 1 7 13
79 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 5 6 12 13 23
80 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 5 4 2 7 11
81 พิศาลปุณณวิทยา 5 4 1 0 10
82 มัธยมโพนเพ็ก 5 3 1 2 9
83 หนองตาไก้ศึกษา 4 11 8 13 23
84 บ้านลานวิทยาคม 4 9 8 18 21
85 เทศบาลวัดกลาง 4 4 8 8 16
86 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 4 3 4 7 11
87 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 2 6 8 12
88 ลำน้ำพอง 3 11 7 12 21
89 บ้านไผ่ศึกษา 3 6 6 9 15
90 ผาขามวิทยายน 3 4 3 2 10
91 ยางคำพิทยาคม 3 3 9 13 15
92 ป่าหวายวิทยายน 3 3 4 6 10
93 หนองขามพิทยาคม 3 0 3 3 6
94 ประชารัฐพัฒนาการ 2 17 4 15 23
95 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 10 6 11 18
96 แก่นนครวิทยาลัย2 2 8 16 11 26
97 พลพัฒนศึกษา 2 7 8 7 17
98 ซำสูงพิทยาคม 2 7 4 13 13
99 ประภัสสรวิทยา 2 5 4 4 11
100 วรวิมลศึกษา 2 5 3 3 10
101 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 4 6 7 12
102 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 4 4 5 10
103 สีหราชเดโชชัย 2 3 7 9 12
104 หนองแวงวิทยา 2 2 5 9 9
105 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 2 3 6 7
106 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 2 2 1 0 5
107 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 2 1 7 6 10
108 มัธยมหนองเขียด 2 1 4 4 7
109 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 6 8 8 15
110 วัดตาลเรียงวิทยา 1 2 3 6 6
111 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 1 9 6 11
112 กระแสพัฒนา 1 0 3 4 4
113 พูวัดพิทยาคม 1 0 0 0 1
114 วัดศรีจันทร์ 0 4 0 0 4
115 ดงบังวิทยายน 0 2 7 5 9
116 เปรมติณสูลานนท์ 0 2 1 1 3
117 ประสิทธิ์ธรรมสาร 0 1 2 3 3
118 ตราชูพิทยาคม 0 1 2 2 3
119 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 1 6 2
120 หนองโนประชาสรรค์ 0 1 0 6 1
121 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 1 0 3 1
122 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
123 จันทวิทยาคม 0 0 4 0 4
124 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 1 0 1
125 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 1 0 1
126 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 2 0
127 วัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0 2 0
128 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 1 0
129 นพคุณวิทยา 0 0 0 1 0
130 สุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0 1 0
131 ญาณสังวร 0 0 0 0 0
132 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
133 ประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0
134 ปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,802 1,357 1,143 1,247 5,549