สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 97 17 14 7 128
2 กัลยาณวัตร 84 24 19 6 127
3 บ้านไผ่ 81 18 24 8 123
4 ขอนแก่นวิทยายน 79 10 6 1 95
5 ภูเวียงวิทยาคม 74 32 18 9 124
6 ศรีกระนวนวิทยาคม 74 28 17 12 119
7 แก่นนครวิทยาลัย 71 18 10 11 99
8 หนองเรือวิทยา 55 23 22 10 100
9 ขามแก่นนคร 51 30 19 17 100
10 หนองสองห้องวิทยา 50 33 16 18 99
11 น้ำพองศึกษา 46 29 20 9 95
12 มัญจาศึกษา 46 27 11 13 84
13 นครขอนแก่น 41 23 14 21 78
14 พล 37 23 19 21 79
15 เมืองพลพิทยาคม 35 25 11 12 71
16 หนองนาคำวิทยาคม 31 21 19 20 71
17 ภูผาม่าน 30 35 18 12 83
18 จตุรมิตรวิทยาคาร 28 38 21 19 87
19 สีชมพูศึกษา 27 20 11 13 58
20 นาจานศึกษา 27 16 15 12 58
21 แวงใหญ่วิทยาคม 24 25 19 18 68
22 อุบลรัตน์พิทยาคม 23 21 20 14 64
23 ชนบทศึกษา 21 17 15 9 53
24 อมตวิทยา 20 22 16 19 58
25 บัวใหญ่พิทยาคม 20 18 24 15 62
26 พังทุยพัฒนศึกษา 19 14 9 7 42
27 เปือยน้อยศึกษา 18 22 18 12 58
28 โนนศิลาวิทยาคม 18 20 10 13 48
29 คำแคนวิทยาคม 18 13 11 12 42
30 แวงน้อยศึกษา 18 12 19 15 49
31 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 17 19 25 15 61
32 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 19 19 14 54
33 บ้านไผ่พิทยาคม 16 14 10 15 40
34 จระเข้วิทยายน 16 9 14 13 39
35 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 15 10 10 21 35
36 ศรีหนองกาววิทยา 15 8 15 13 38
37 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 14 22 27 18 63
38 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 14 15 8 11 37
39 ท่านางแนววิทยายน 14 10 10 8 34
40 บ้านแฮดศึกษา 13 13 18 14 44
41 โนนสะอาดวิทยาคาร 13 12 12 20 37
42 โคกสีพิทยาสรรพ์ 13 12 5 12 30
43 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 10 8 22 31
44 ชุมแพพิทยาคม 12 16 12 16 40
45 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 12 16 11 10 39
46 นางิ้ววิทยาสรรค์ 12 14 9 11 35
47 เวียงวงกตวิทยาคม 12 12 15 16 39
48 เบญจมิตรวิทยา 12 11 6 13 29
49 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 12 8 8 9 28
50 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 1 16
51 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 16 8 13 35
52 บัวแก้วพิทยาคม 11 4 2 7 17
53 กุดขอนแก่นวิทยาคม 10 16 16 15 42
54 โนนข่าวิทยา 10 10 6 10 26
55 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 5 3 9 18
56 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10 4 2 7 16
57 โนนหันวิทยายน 9 21 11 20 41
58 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 8 4 9 21
59 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 7 2 6 18
60 ชุมแพวิทยายน 8 15 12 13 35
61 ไตรคามวิทยา 8 15 6 12 29
62 ก้านเหลืองวิทยาคม 8 11 6 12 25
63 ขอนแก่นคริสเตียน 8 11 1 2 20
64 ซำยางวิทยายน 8 6 8 9 22
65 กู่ทองพิทยาลัย 8 2 7 8 17
66 เวียงนครวิทยาคม 7 15 14 17 36
67 ประชารัฐวิทยาเสริม 7 14 14 21 35
68 ฝางวิทยายน 7 13 6 14 26
69 ดงมันพิทยาคม 7 9 5 2 21
70 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 7 6 11 16 24
71 ขัวเรียงศึกษา 6 11 13 3 30
72 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 10 13 17 29
73 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 6 9 12 17 27
74 บึงไทรพิทยาคม 6 3 5 6 14
75 หนองตาไก้ศึกษา 5 12 8 14 25
76 แก่นนครวิทยาลัย2 5 8 16 11 29
77 พระยืนวิทยาคาร 5 8 4 9 17
78 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 7 5 7 17
79 การกุศลวัดหนองแวง 5 7 1 7 13
80 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 5 6 12 13 23
81 บ้านไผ่ศึกษา 5 6 7 9 18
82 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 5 4 8 7 17
83 พิศาลปุณณวิทยา 5 4 1 0 10
84 มัธยมโพนเพ็ก 5 3 1 2 9
85 บ้านลานวิทยาคม 4 9 8 18 21
86 ยางคำพิทยาคม 4 4 10 13 18
87 เทศบาลวัดกลาง 4 4 8 8 16
88 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 4 3 4 7 11
89 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 2 6 8 12
90 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 3 12 10 19 25
91 ลำน้ำพอง 3 11 7 12 21
92 ผาขามวิทยายน 3 4 3 2 10
93 ป่าหวายวิทยายน 3 3 4 6 10
94 หนองขามพิทยาคม 3 0 3 3 6
95 ประชารัฐพัฒนาการ 2 18 4 15 24
96 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 10 6 11 18
97 พลพัฒนศึกษา 2 7 8 7 17
98 ซำสูงพิทยาคม 2 7 4 13 13
99 ประภัสสรวิทยา 2 5 4 4 11
100 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 4 6 7 12
101 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 4 4 5 10
102 หนองแวงวิทยา 2 2 5 9 9
103 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 2 3 6 7
104 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 2 2 1 0 5
105 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 2 1 7 6 10
106 มัธยมหนองเขียด 2 1 4 4 7
107 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 6 8 8 15
108 วรวิมลศึกษา 1 5 3 3 9
109 สีหราชเดโชชัย 1 2 7 9 10
110 วัดตาลเรียงวิทยา 1 2 3 6 6
111 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 1 9 6 11
112 กระแสพัฒนา 1 0 3 4 4
113 พูวัดพิทยาคม 1 0 0 0 1
114 วัดศรีจันทร์ 0 4 0 0 4
115 ดงบังวิทยายน 0 2 7 5 9
116 เปรมติณสูลานนท์ 0 2 1 1 3
117 ประสิทธิ์ธรรมสาร 0 1 2 3 3
118 ตราชูพิทยาคม 0 1 2 2 3
119 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 1 6 2
120 หนองโนประชาสรรค์ 0 1 0 6 1
121 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 1 0 3 1
122 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
123 จันทวิทยาคม 0 0 4 0 4
124 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 1 0 1
125 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 1 0 1
126 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 2 0
127 วัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0 2 0
128 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 1 0
129 นพคุณวิทยา 0 0 0 1 0
130 สุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0 1 0
131 ญาณสังวร 0 0 0 0 0
132 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
133 ประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0
134 ปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,848 1,378 1,149 1,253 5,628