สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 102 17 14 7 133
2 กัลยาณวัตร 87 24 19 6 130
3 บ้านไผ่ 84 18 24 8 126
4 ศรีกระนวนวิทยาคม 79 28 17 12 124
5 ขอนแก่นวิทยายน 79 10 6 1 95
6 ภูเวียงวิทยาคม 75 33 18 9 126
7 แก่นนครวิทยาลัย 74 20 10 11 104
8 หนองเรือวิทยา 60 23 22 10 105
9 ขามแก่นนคร 54 30 19 17 103
10 หนองสองห้องวิทยา 52 33 16 18 101
11 น้ำพองศึกษา 47 29 20 9 96
12 มัญจาศึกษา 46 27 11 13 84
13 นครขอนแก่น 45 24 14 21 83
14 พล 37 23 19 21 79
15 เมืองพลพิทยาคม 35 25 11 12 71
16 หนองนาคำวิทยาคม 31 21 19 20 71
17 จตุรมิตรวิทยาคาร 30 39 21 20 90
18 ภูผาม่าน 30 35 18 12 83
19 สีชมพูศึกษา 27 20 11 13 58
20 นาจานศึกษา 27 16 15 12 58
21 แวงใหญ่วิทยาคม 26 25 19 18 70
22 ชนบทศึกษา 26 17 15 9 58
23 อุบลรัตน์พิทยาคม 23 21 20 14 64
24 อมตวิทยา 20 22 16 19 58
25 โนนศิลาวิทยาคม 20 22 10 13 52
26 บัวใหญ่พิทยาคม 20 18 24 15 62
27 พังทุยพัฒนศึกษา 19 14 9 7 42
28 เปือยน้อยศึกษา 18 22 18 12 58
29 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 18 15 8 11 41
30 แวงน้อยศึกษา 18 13 19 15 50
31 คำแคนวิทยาคม 18 13 11 12 42
32 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 17 19 25 15 61
33 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 19 19 14 54
34 บ้านไผ่พิทยาคม 16 14 10 15 40
35 จระเข้วิทยายน 16 9 14 13 39
36 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 15 10 10 21 35
37 ศรีหนองกาววิทยา 15 8 15 13 38
38 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 14 22 27 18 63
39 โนนสะอาดวิทยาคาร 14 12 12 20 38
40 ท่านางแนววิทยายน 14 10 10 8 34
41 บ้านแฮดศึกษา 13 13 18 14 44
42 โคกสีพิทยาสรรพ์ 13 13 5 12 31
43 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 10 8 22 31
44 ชุมแพพิทยาคม 12 17 12 16 41
45 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 12 16 11 10 39
46 นางิ้ววิทยาสรรค์ 12 14 9 11 35
47 เวียงวงกตวิทยาคม 12 12 15 16 39
48 เบญจมิตรวิทยา 12 11 6 13 29
49 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 12 8 8 9 28
50 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 1 16
51 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 16 8 13 35
52 บัวแก้วพิทยาคม 11 4 2 7 17
53 กุดขอนแก่นวิทยาคม 10 16 16 15 42
54 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 10 10 12 17 32
55 โนนข่าวิทยา 10 10 6 10 26
56 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 5 3 9 18
57 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10 4 2 7 16
58 กู่ทองพิทยาลัย 10 2 7 8 19
59 โนนหันวิทยายน 9 21 11 20 41
60 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 8 4 9 21
61 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 7 2 6 18
62 ชุมแพวิทยายน 8 16 12 13 36
63 ไตรคามวิทยา 8 15 6 12 29
64 ก้านเหลืองวิทยาคม 8 11 6 12 25
65 ขอนแก่นคริสเตียน 8 11 1 2 20
66 ดงมันพิทยาคม 8 9 5 2 22
67 ซำยางวิทยายน 8 6 8 9 22
68 ประชารัฐวิทยาเสริม 7 15 14 21 36
69 เวียงนครวิทยาคม 7 15 14 17 36
70 ฝางวิทยายน 7 13 6 14 26
71 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 7 6 11 16 24
72 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 6 12 10 19 28
73 ขัวเรียงศึกษา 6 11 13 3 30
74 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 10 13 17 29
75 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 8 7 18
76 บึงไทรพิทยาคม 6 3 5 6 14
77 หนองตาไก้ศึกษา 5 12 8 14 25
78 แก่นนครวิทยาลัย2 5 8 16 11 29
79 พระยืนวิทยาคาร 5 8 4 9 17
80 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 7 5 7 17
81 การกุศลวัดหนองแวง 5 7 1 7 13
82 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 5 6 12 13 23
83 บ้านไผ่ศึกษา 5 6 7 9 18
84 พิศาลปุณณวิทยา 5 4 1 0 10
85 มัธยมโพนเพ็ก 5 3 1 2 9
86 บ้านลานวิทยาคม 4 9 8 18 21
87 ยางคำพิทยาคม 4 4 10 13 18
88 เทศบาลวัดกลาง 4 4 8 8 16
89 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 4 3 4 7 11
90 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 2 6 8 12
91 ลำน้ำพอง 3 11 7 12 21
92 ผาขามวิทยายน 3 4 3 2 10
93 ป่าหวายวิทยายน 3 3 4 6 10
94 หนองขามพิทยาคม 3 0 3 3 6
95 ประชารัฐพัฒนาการ 2 18 4 15 24
96 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 10 6 11 18
97 พลพัฒนศึกษา 2 7 8 7 17
98 ซำสูงพิทยาคม 2 7 4 13 13
99 ประภัสสรวิทยา 2 5 4 4 11
100 วรวิมลศึกษา 2 5 3 3 10
101 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 4 6 7 12
102 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 4 4 5 10
103 สีหราชเดโชชัย 2 3 7 9 12
104 หนองแวงวิทยา 2 2 5 9 9
105 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 2 3 6 7
106 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 2 2 1 0 5
107 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 2 1 7 6 10
108 มัธยมหนองเขียด 2 1 4 4 7
109 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 6 8 8 15
110 วัดตาลเรียงวิทยา 1 2 3 6 6
111 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 1 9 6 11
112 กระแสพัฒนา 1 0 3 4 4
113 พูวัดพิทยาคม 1 0 0 0 1
114 วัดศรีจันทร์ 0 4 0 0 4
115 ดงบังวิทยายน 0 2 7 5 9
116 เปรมติณสูลานนท์ 0 2 1 1 3
117 ประสิทธิ์ธรรมสาร 0 1 2 3 3
118 ตราชูพิทยาคม 0 1 2 2 3
119 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 1 6 2
120 หนองโนประชาสรรค์ 0 1 0 6 1
121 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 1 0 3 1
122 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
123 จันทวิทยาคม 0 0 4 0 4
124 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 1 0 1
125 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 1 0 1
126 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 2 0
127 วัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0 2 0
128 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 1 0
129 นพคุณวิทยา 0 0 0 1 0
130 สุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0 1 0
131 ญาณสังวร 0 0 0 0 0
132 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
133 ประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0
134 ปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,912 1,392 1,149 1,254 4,453