หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา 143 102 72.86% 17 12.14% 14 10% 7 5% 140
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร 141 87 63.97% 24 17.65% 19 13.97% 6 4.41% 136
3 โรงเรียนบ้านไผ่ 140 84 62.69% 18 13.43% 24 17.91% 8 5.97% 134
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 145 79 58.09% 28 20.59% 17 12.5% 12 8.82% 136
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 99 79 82.29% 10 10.42% 6 6.25% 1 1.04% 96
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 136 75 55.56% 33 24.44% 18 13.33% 9 6.67% 135
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 121 74 64.35% 20 17.39% 10 8.7% 11 9.57% 115
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 122 60 52.17% 23 20% 22 19.13% 10 8.7% 115
9 โรงเรียนขามแก่นนคร 128 54 45% 30 25% 19 15.83% 17 14.17% 120
10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 128 52 43.7% 33 27.73% 16 13.45% 18 15.13% 119
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 113 47 44.76% 29 27.62% 20 19.05% 9 8.57% 105
12 โรงเรียนมัญจาศึกษา 99 46 47.42% 27 27.84% 11 11.34% 13 13.4% 97
13 โรงเรียนนครขอนแก่น 113 45 43.27% 24 23.08% 14 13.46% 21 20.19% 104
14 โรงเรียนพล 110 37 37% 23 23% 19 19% 21 21% 100
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 93 35 42.17% 25 30.12% 11 13.25% 12 14.46% 83
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 99 31 34.07% 21 23.08% 19 20.88% 20 21.98% 91
17 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 121 30 27.27% 39 35.45% 21 19.09% 20 18.18% 110
18 โรงเรียนภูผาม่าน 97 30 31.58% 35 36.84% 18 18.95% 12 12.63% 95
19 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 74 27 38.03% 20 28.17% 11 15.49% 13 18.31% 71
20 โรงเรียนนาจานศึกษา 72 27 38.57% 16 22.86% 15 21.43% 12 17.14% 70
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 95 26 29.55% 25 28.41% 19 21.59% 18 20.45% 88
22 โรงเรียนชนบทศึกษา 70 26 38.81% 17 25.37% 15 22.39% 9 13.43% 67
23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 82 23 29.49% 21 26.92% 20 25.64% 14 17.95% 78
24 โรงเรียนอมตวิทยา 79 20 25.97% 22 28.57% 16 20.78% 19 24.68% 77
25 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 80 20 30.77% 22 33.85% 10 15.38% 13 20% 65
26 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 86 20 25.97% 18 23.38% 24 31.17% 15 19.48% 77
27 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 58 19 38.78% 14 28.57% 9 18.37% 7 14.29% 49
28 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 77 18 25.71% 22 31.43% 18 25.71% 12 17.14% 70
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 89 18 34.62% 15 28.85% 8 15.38% 11 21.15% 52
30 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 69 18 27.69% 13 20% 19 29.23% 15 23.08% 65
31 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 60 18 33.33% 13 24.07% 11 20.37% 12 22.22% 54
32 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 83 17 22.37% 19 25% 25 32.89% 15 19.74% 76
33 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 16 23.53% 19 27.94% 19 27.94% 14 20.59% 68
34 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 61 16 29.09% 14 25.45% 10 18.18% 15 27.27% 55
35 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 59 16 30.77% 9 17.31% 14 26.92% 13 25% 52
36 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 70 15 26.79% 10 17.86% 10 17.86% 21 37.5% 56
37 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 56 15 29.41% 8 15.69% 15 29.41% 13 25.49% 51
38 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 89 14 17.28% 22 27.16% 27 33.33% 18 22.22% 81
39 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 67 14 24.14% 12 20.69% 12 20.69% 20 34.48% 58
40 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 46 14 33.33% 10 23.81% 10 23.81% 8 19.05% 42
41 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 75 13 22.41% 13 22.41% 18 31.03% 14 24.14% 58
42 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 50 13 30.23% 13 30.23% 5 11.63% 12 27.91% 43
43 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 65 13 24.53% 10 18.87% 8 15.09% 22 41.51% 53
44 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 66 12 21.05% 17 29.82% 12 21.05% 16 28.07% 57
45 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 57 12 24.49% 16 32.65% 11 22.45% 10 20.41% 49
46 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 50 12 26.09% 14 30.43% 9 19.57% 11 23.91% 46
47 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 58 12 21.82% 12 21.82% 15 27.27% 16 29.09% 55
48 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 48 12 28.57% 11 26.19% 6 14.29% 13 30.95% 42
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 40 12 32.43% 8 21.62% 8 21.62% 9 24.32% 37
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 54 11 22.92% 16 33.33% 8 16.67% 13 27.08% 48
52 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 25 11 45.83% 4 16.67% 2 8.33% 7 29.17% 24
53 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 68 10 17.54% 16 28.07% 16 28.07% 15 26.32% 57
54 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 54 10 20.41% 10 20.41% 12 24.49% 17 34.69% 49
55 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 43 10 27.78% 10 27.78% 6 16.67% 10 27.78% 36
56 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 31 10 37.04% 5 18.52% 3 11.11% 9 33.33% 27
57 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 32 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 7 30.43% 23
58 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 29 10 37.04% 2 7.41% 7 25.93% 8 29.63% 27
59 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 71 9 14.75% 21 34.43% 11 18.03% 20 32.79% 61
60 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 37 9 30% 8 26.67% 4 13.33% 9 30% 30
61 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 29 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 6 25% 24
62 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 51 8 16.33% 16 32.65% 12 24.49% 13 26.53% 49
63 โรงเรียนไตรคามวิทยา 45 8 19.51% 15 36.59% 6 14.63% 12 29.27% 41
64 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 43 8 21.62% 11 29.73% 6 16.22% 12 32.43% 37
65 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 24 8 36.36% 11 50% 1 4.55% 2 9.09% 22
66 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 26 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
67 โรงเรียนซำยางวิทยายน 34 8 25.81% 6 19.35% 8 25.81% 9 29.03% 31
68 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 63 7 12.28% 15 26.32% 14 24.56% 21 36.84% 57
69 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 69 7 13.21% 15 28.3% 14 26.42% 17 32.08% 53
70 โรงเรียนฝางวิทยายน 57 7 17.5% 13 32.5% 6 15% 14 35% 40
71 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 44 7 17.5% 6 15% 11 27.5% 16 40% 40
72 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 49 6 12.77% 12 25.53% 10 21.28% 19 40.43% 47
73 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 34 6 18.18% 11 33.33% 13 39.39% 3 9.09% 33
74 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 54 6 13.04% 10 21.74% 13 28.26% 17 36.96% 46
75 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 29 6 24% 4 16% 8 32% 7 28% 25
76 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 26 6 30% 3 15% 5 25% 6 30% 20
77 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 5 12.82% 12 30.77% 8 20.51% 14 35.9% 39
78 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 44 5 12.5% 8 20% 16 40% 11 27.5% 40
79 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 41 5 19.23% 8 30.77% 4 15.38% 9 34.62% 26
80 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 27 5 20.83% 7 29.17% 5 20.83% 7 29.17% 24
81 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 24 5 25% 7 35% 1 5% 7 35% 20
82 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 37 5 13.89% 6 16.67% 12 33.33% 13 36.11% 36
83 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 35 5 18.52% 6 22.22% 7 25.93% 9 33.33% 27
84 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 20 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
85 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 42 4 10.26% 9 23.08% 8 20.51% 18 46.15% 39
87 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 39 4 12.9% 4 12.9% 10 32.26% 13 41.94% 31
88 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 27 4 16.67% 4 16.67% 8 33.33% 8 33.33% 24
89 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 25 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 7 38.89% 18
90 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 21 4 20% 2 10% 6 30% 8 40% 20
91 โรงเรียนลำน้ำพอง 36 3 9.09% 11 33.33% 7 21.21% 12 36.36% 33
92 โรงเรียนผาขามวิทยายน 17 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
93 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 22 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 16
94 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 11 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
95 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 39 2 5.13% 18 46.15% 4 10.26% 15 38.46% 39
96 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 33 2 6.9% 10 34.48% 6 20.69% 11 37.93% 29
97 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 37 2 8.33% 7 29.17% 8 33.33% 7 29.17% 24
98 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 38 2 7.69% 7 26.92% 4 15.38% 13 50% 26
99 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 15 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
100 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 20 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
101 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 32 2 10.53% 4 21.05% 6 31.58% 7 36.84% 19
102 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 18 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
103 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 22 2 9.52% 3 14.29% 7 33.33% 9 42.86% 21
104 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 23 2 11.11% 2 11.11% 5 27.78% 9 50% 18
105 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 21 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 13
106 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 22 2 12.5% 1 6.25% 7 43.75% 6 37.5% 16
108 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 15 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 11
109 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 26 1 4.35% 6 26.09% 8 34.78% 8 34.78% 23
110 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 17 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 6 50% 12
111 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 20 1 5.88% 1 5.88% 9 52.94% 6 35.29% 17
112 โรงเรียนกระแสพัฒนา 11 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
113 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนดงบังวิทยายน 26 0 0% 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 14
116 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
117 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสาร 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
118 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
119 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 9 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 6 75% 8
120 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 17 0 0% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 7
121 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
122 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนจันทวิทยาคม 5 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
124 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 29 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
127 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
128 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนนพคุณวิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนสุดารัตน์พิทยาคม 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนญาณสังวร 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
132 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
133 โรงเรียนประชาพัฒนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
134 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]