หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 631 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-46 (ห้องเก็บตัว 632)
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 633 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-41 (เก็บตัวห้อง 634)
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมโสต 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-85
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมโสต 30 ต.ค. 2556 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-71
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
09.00-16.30 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-44 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 45-88
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
09.00-16.30 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-36 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 37-72
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Eng 1 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-36 (เก็บตัวห้อง Eng 2)
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Eng 3 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-38 (เก็บตัวห้อง Eng 4)
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมอำนวยการ 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
09.00-16.30 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-25 ,30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 26-37 (วันที่ 30 แข่งขันเวลา 09.00-12.00)
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมโสต 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-30 (หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นให้นัดทีมที่เหลือไปวันที่ 30 ต.ค. 56 เวลา 13.00 น ห้องประชุมอำนวยการ)
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-4 (เก็บตัวห้อง 631)
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Eng 1 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-27 ( เก็บตัวห้อง Eng2)
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Eng 3 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-32 (เก็บตัวห้อง Eng 4)
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-6 (เก็บตัวห้อง 634)
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-9 (เก็บตัวห้อง 636)
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-642 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-49
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643-644 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-54


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]