หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-315 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-315 29 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานจอดรถ หน้า อาคาร 5 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานจอดรถ หน้า อาคาร 5 29 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 29 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 29 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร หน้าอาคาร 1 29 ต.ค. 2556 09.00-11.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หน้าอาคาร 1 29 ต.ค. 2556 13.00-15.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-623 30 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-623 30 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 30 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงอาหาร ม.1 30 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น.
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 29 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ลำดับที่ 1-34 (รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.)
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-34 (รายงานตัวเวลา 08.00-09.00)
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-35 (รายงานตัว 08.00-09.00)
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 29 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ลำดับที่ 1-28 (รายงานตัว 08.00-09.00)
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 29 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ลำดับที่ 1-22 (รายงานตัว 08.00-09.00)
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532 29 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-37 แข่งห้อง 532 ,ลำดับที่ 38-75 แข่งห้อง 531 (รายงานตัว 12.00-13.00)
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-26 (รายงานตัว 12.00-13.00)
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-45 (รายงานตัว 08.00-09.00)
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 30 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-44 (รายงานตัว 12.00-13.00)
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 30 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-36 (รายงานตัว 12.00-13.00)
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-18 (รายงานตัว 08.00-09.00)
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-17 (รายงานตัว 08.00-09.00)
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-20 (รายงานตัว 08.00-09.00)
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542 30 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
09.00-14.00 ลำดับที่ 1-36 แข่งห้อง 541 , ลำดับที่ 37-71 แข่งห้อง 542 (รายงานตัว 08.00-09.00)
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 26 ต.ค. 2556 07.30-16.00 ลำดับที่ 1-15
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 26 ต.ค. 2556 07.30-16.00 ลำดับที่ 1-13
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 26 ต.ค. 2556 07.30-16.00 ลำดับที่ 1-13
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 26 ต.ค. 2556 07.30-16.00 ลำดับที่ 1-12
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 26 ต.ค. 2556 07.30-17.30 ลำดับที่ 1-7


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]