หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 29 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-37 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 29 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-43 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313,314 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-25 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 26 -31 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214,215 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ต. 56 ลำดับที่ 1-25 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 26-39 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-15 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 15-26 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ห้องประชุมสิริสำอาง 30 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-6 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ห้องประชุมสิริสำอาง 29 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-6 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 29 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-50 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 51-89 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-45 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 46-65 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-50 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 51-89 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ห้องจริยธรรม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-50 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 51-82 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

30 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 31
08.30 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 56 ลำดับที่ 1-20 , 30 ต.ค. 56 ลำดับที่ 21-31 (เรียงลำดับการแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]