หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231, 232, 233, 234 29 ต.ค. 2556 09.00-11.30 ลำดับที่ 1-78
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241, 242, 243, 244 29 ต.ค. 2556 09.00-11.30 ลำดับที่ 1-70
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221, 222, 223, 224 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-22
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2, 3 ห้อง 225, 226, 235 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-20
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221, 222, 223, 224 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-29
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2, 3 ห้อง 225, 226, 235 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-27
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างผลงาน: ห้องวิทยบริการ ห้อง เสนอผลงาน: อาคาร 2 ห้อง 221 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-41
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างผลงาน: ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง เสนอผลงาน: อาคาร 2 ห้อง 216 30 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุม ห้อง ห้องประชุม 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-91
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องวิทยบริการ ห้อง ห้องวิทยบริการ 29 ต.ค. 2556 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-85


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]