หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 127 90 74.38% 19 15.7% 8 6.61% 4 3.31% 121
2 โรงเรียนภูเขียว 120 84 71.79% 24 20.51% 6 5.13% 3 2.56% 117
3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 127 82 69.49% 24 20.34% 7 5.93% 5 4.24% 118
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 100 69 75% 12 13.04% 7 7.61% 4 4.35% 92
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 100 60 63.16% 18 18.95% 8 8.42% 9 9.47% 95
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 107 59 59.6% 24 24.24% 8 8.08% 8 8.08% 99
7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 85 55 65.48% 16 19.05% 8 9.52% 5 5.95% 84
8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 90 53 60.92% 17 19.54% 9 10.34% 8 9.2% 87
9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 100 48 51.61% 29 31.18% 8 8.6% 8 8.6% 93
10 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 104 48 50% 26 27.08% 11 11.46% 11 11.46% 96
11 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 103 44 46.81% 28 29.79% 15 15.96% 7 7.45% 94
12 โรงเรียนคอนสวรรค์ 71 41 58.57% 14 20% 10 14.29% 5 7.14% 70
13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 88 37 48.68% 19 25% 8 10.53% 12 15.79% 76
14 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 87 35 42.68% 18 21.95% 13 15.85% 16 19.51% 82
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 87 32 39.02% 24 29.27% 17 20.73% 9 10.98% 82
16 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 73 26 39.39% 15 22.73% 11 16.67% 14 21.21% 66
17 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 75 26 38.81% 11 16.42% 17 25.37% 13 19.4% 67
18 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 64 25 45.45% 15 27.27% 6 10.91% 9 16.36% 55
19 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 71 22 33.33% 25 37.88% 9 13.64% 10 15.15% 66
20 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 61 22 37.93% 15 25.86% 15 25.86% 6 10.34% 58
21 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 45 21 53.85% 8 20.51% 7 17.95% 3 7.69% 39
22 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 49 20 43.48% 8 17.39% 8 17.39% 10 21.74% 46
23 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 69 18 28.13% 21 32.81% 13 20.31% 12 18.75% 64
24 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 54 18 35.29% 15 29.41% 8 15.69% 10 19.61% 51
25 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 66 17 28.33% 16 26.67% 15 25% 12 20% 60
26 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 63 16 29.09% 17 30.91% 14 25.45% 8 14.55% 55
27 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 55 15 28.85% 19 36.54% 9 17.31% 9 17.31% 52
28 โรงเรียนสามหมอวิทยา 47 15 34.88% 10 23.26% 11 25.58% 7 16.28% 43
29 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 62 14 25.45% 20 36.36% 11 20% 10 18.18% 55
30 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 44 14 41.18% 10 29.41% 6 17.65% 4 11.76% 34
31 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 31 14 50% 5 17.86% 4 14.29% 5 17.86% 28
32 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 55 13 26% 20 40% 7 14% 10 20% 50
33 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 42 13 35.14% 13 35.14% 5 13.51% 6 16.22% 37
34 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 28 13 48.15% 2 7.41% 5 18.52% 7 25.93% 27
35 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 39 11 33.33% 12 36.36% 2 6.06% 8 24.24% 33
36 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 42 11 35.48% 9 29.03% 6 19.35% 5 16.13% 31
37 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 43 10 25% 14 35% 8 20% 8 20% 40
38 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 34 10 29.41% 10 29.41% 8 23.53% 6 17.65% 34
39 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 41 10 33.33% 10 33.33% 5 16.67% 5 16.67% 30
40 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 29 8 32% 2 8% 7 28% 8 32% 25
41 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 40 7 20.59% 8 23.53% 10 29.41% 9 26.47% 34
42 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 28 7 29.17% 6 25% 6 25% 5 20.83% 24
43 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 30 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
44 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 33 5 18.52% 11 40.74% 6 22.22% 5 18.52% 27
45 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 40 5 17.24% 7 24.14% 9 31.03% 8 27.59% 29
46 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 24 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 6 28.57% 21
47 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนชีลองวิทยา 20 3 16.67% 4 22.22% 6 33.33% 5 27.78% 18
49 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 11 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]