หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัว 7.00 - 8.30 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ลีลาวดี 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ลีลาวดี 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง SEAR 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง SEAR 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปาริชาต 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปาริชาต 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ก.ย. 2556 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]