หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.6 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง 211,212,213 5 ก.ย. 2556 09.00-16.
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง 211,212,213 5 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น ม.4-ม.6 ห้อง ภาษาไทย 5 ก.ย. 2556 09.00-16.00 หลัง 16.00 น. เชิญชวนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต


ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]