หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 4 ชั้น ม.1-3 ห้อง 422, 423, 424 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 6 ห้องประชุมอนุสรณ์ 99 ปี ชั้น ม.4-6 5 ก.ย. 2556 09.00- 17.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง+หลังหอประชุมเก่า ชั้น ม.1-3 ห้อง (นำโต๊ะมาเอง) 5 ก.ย. 2556 09.00- 17.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง ชั้น ม.4-6 ห้อง ริมสระพัง 5 ก.ย. 2556 09.00 - 17.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร5 ชั้น ม.1-6 ห้อง 535 5 ก.ย. 2556 09.00 - 17.00 น.
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า ชั้น ม.1-6 5 ก.ย. 2556 09.00-17.00 น.
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล หอประชุมเก่า ชั้น ม.1-6 5 ก.ย. 2556 09.00- 17.00 น.
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร5 ชั้น ม.1-3 ห้อง 522, 523 5 ก.ย. 2556 09.00-17.00 น.
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น ม. 4-6 ห้อง 525,526 5 ก.ย. 2556 09.00 - 17.00 น.
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น ม.1-3 ห้อง 533, 534 5 ก.ย. 2556 09.00 - 17.00 น.
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร5 ชั้น ม.4-6 ห้อง 536,537 5 ก.ย. 2556 09.00 - 17.00 น.
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร5 ชั้น ม.1-6 ห้อง 531, 532 5 ก.ย. 2556 09.00- 17.00 น.
-


ติดต่อผู้บริหารจัดการแข่งขัน ศน.สุภี หิรัญคำ : 0862659119, ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ : 0819761834, ศน.อิสรีย์ ศิริสรณ์ : 0818790320
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ kridtamate@gmail.com : 0896410217, cheknork@hotmail.com : 0903631399
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]