เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ส.ค. 2556
27 ส.ค. 2556
28 ส.ค. 2556
4 ก.ย. 2556
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งลำดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63  ไฟล์แนบ  
 

พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู

พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

การคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น ๓ เขต เช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  โดยจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขต ไปเป็นตัวแทน (เฉพาะลำดับที่ ๑ เพียงลำดับเดียวของแต่ละเขตเท่านั้น)  

 
 

เกียรติบัตรทุกประเภท  จะเปิดระบบให้ปริ๊นได้ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังจัดระบบแยกเขตพื้นที่การแข่งขัน เป็น ๓ เขต

 
 
เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
  การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดแข่งขันวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  
 

รายชื่อผู้ประสานงานประจำศูนย์ และศึกษานิเทศก์ (คลิกที่นี่)

 
 

คู่มือคำคม (คลิกที่นี่)

 
 

กำหนดการการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต30 ระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม 2556 สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ไฟล์แนบ

 
  แจ้งแบบหนังสือรับรองความพิการของเด็กนักเรียนที่ต้องใช้ในการแนบเป็นหลักฐานในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ไฟล์แนบ2  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  การแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม แข่งขัน 1 วัน วันที่ 6 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา   
 

แจ้งเชิญประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2556  ขอให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ ส่งบุคลากรเข้าประชุมศูนย์ละ  1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  โดยให้นำคอมพิวเตอร์พกพา  อุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูลที่ต้องนำมากรอก เช่น รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  กรรมการตัดสิน ข้อมูลโรงเรียน ไปในวันประชุมด้วย

 
 

แจ้งเลื่อนการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่  จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จากกำหนดเดิม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไปเป็น ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖   

 
 

แจ้งลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ให้โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

 
   
 

 

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 69
จำนวนทีม 3,018
จำนวนนักเรียน 6,958
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,394
จำนวนกรรมการ 1,324
ครู+นักเรียน 11,352
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,676
ประกาศผลแล้ว 219/245 (89.39%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 61
สัปดาห์นี้ 237
สัปดาห์ที่แล้ว 491
เดือนนี้ 1,195
เดือนที่แล้ว 2,075
ปีนี้ 27,510
ทั้งหมด 557,757