การเพิ่มรูปประจำตัว
- การลงทะเบียนแข่งขันฯ ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ควรเลือกใช้ไฟล์รูปประจำตัวที่เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าตรง/ชุดนักเรียนประจำโรงเรียน(การถ่ายรูปอาจถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่คมชัด หรือกล้องดิจิตอล หรือสแกนภาพ ก็ได้)
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 06:26 น.