คำถาม : การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ทำไมระบบฯให้ส่งผู้เข้าแข่งขันเพียง 1 คน
คำตอบ : การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์ ระบุจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ชัดเจน ดังนี้ #ระดับชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 1 คน #ระดับชั้น ม.4 – ม.6 จำนวน 1 คน #ขอให้ยึดตามเกณฑ์เป็นหลักนะคะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 15:06 น.