คำถาม : เด็กep(English Program) ลงทะเบียนแข่งขันรวมกับเด็กปกติหรือไม่?
คำตอบ : เกณฑ์ไม่ได้แยกค่ะ สามารถลงทะเบียนแข่งขันได้ปกติเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:51 น.