คำถาม : เมื่อปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว จะเพิ่ม/แก้ไขรูปได้หรือไม่?
คำตอบ: กรณีปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว จะแก้ไขรูปได้ แต่แก้ไขข้อมูลอื่นไม่ได้ค่ะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:24 น.