สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 85 21 9 6 115
2 บุรีรัมย์พิทยาคม 78 9 5 7 92
3 ประโคนชัยพิทยาคม 75 11 11 5 97
4 หนองกี่พิทยาคม 59 21 12 7 92
5 ละหานทรายรัชดาภิเษก 58 20 16 12 94
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 43 18 12 6 73
7 พุทไธสง 40 24 15 8 79
8 สตึก 39 23 10 11 72
9 กระสังพิทยาคม 36 18 16 9 70
10 นางรองพิทยาคม 36 11 9 15 56
11 กู่สวนแตงพิทยาคม 35 18 9 11 62
12 ลำปลายมาศ 35 16 10 7 61
13 ภัทรบพิตร 33 16 12 18 61
14 บ้านกรวดวิทยาคาร 33 15 15 12 63
15 นาโพธิ์พิทยาคม 32 21 15 16 68
16 คูเมืองวิทยาคม 32 17 15 14 64
17 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 32 16 8 8 56
18 ห้วยราชพิทยาคม 28 17 7 10 52
19 ไพศาลพิทยาคม 28 10 10 8 48
20 รมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 25 27 16 11 68
21 พระครูพิทยาคม 25 17 8 12 50
22 ธารทองพิทยาคม 25 12 14 16 51
23 อุดมอักษรพิทยาคม 23 24 13 12 60
24 กนกศิลป์พิทยาคม 22 14 12 15 48
25 สะแกพิทยาคม 22 4 7 10 33
26 เมืองแกพิทยาคม 21 17 6 14 44
27 แสลงโทนพิทยาคม 21 10 10 12 41
28 เหลืองพนาวิทยาคม 21 10 9 13 40
29 บัวหลวงวิทยาคม 20 16 14 11 50
30 หนองหงส์พิทยาคม 20 14 4 18 38
31 แคนดงพิทยาคม 19 15 8 12 42
32 มารีย์อนุสรณ์ 19 13 6 8 38
33 ห้วยหินพิทยาคม 19 12 11 4 42
34 โนนเจริญพิทยาคม 18 18 12 15 48
35 สิงหวิทยาคม 18 10 13 10 41
36 พนมรุ้ง 16 12 9 14 37
37 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 15 17 13 16 45
38 ตูมใหญ่วิทยา 15 15 13 15 43
39 ราชประชานุเคราะห์ 51 15 11 6 10 32
40 พลับพลาชัยพิทยาคม 13 11 9 13 33
41 โนนสุวรรณพิทยาคม 13 10 9 15 32
42 ถนนหักพิทยาคม 13 10 7 9 30
43 ละหานทรายวิทยา 13 9 11 9 33
44 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 13 8 8 10 29
45 กลันทาพิทยาคม 13 7 8 12 28
46 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 12 11 8 12 31
47 ตาจงพิทยาสรรค์ 12 8 5 12 25
48 เมืองแฝกพิทยาคม 12 7 4 4 23
49 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 12 5 6 10 23
50 หนองตาดพิทยาคม 12 4 2 7 18
51 ดงพลองพิทยาคม 11 5 7 8 23
52 ร่วมจิตต์วิทยา 10 9 3 3 22
53 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 10 6 6 5 22
54 ชำนิพิทยาคม 9 12 6 12 27
55 สูงเนินพิทยาคม 9 10 11 6 30
56 เทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 9 8 6 10 23
57 ไทยเจริญวิทยา 9 7 15 9 31
58 บ้านบุวิทยาสรรค์ 9 6 5 17 20
59 สองห้องพิทยาคม 9 5 7 9 21
60 นิภาศิริ 8 8 19 13 35
61 เทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 8 8 11 9 27
62 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 8 6 8 10 22
63 มารดาวนารักษ์ 7 12 7 6 26
64 จตุราษฎร์พิทยาคม 7 7 5 2 19
65 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 7 5 4 12 16
66 สวายจีกพิทยาคม 7 4 8 9 19
67 ลำดวนพิทยาคม 7 3 9 9 19
68 ร่อนทองพิทยาคม 6 5 4 10 15
69 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง 6 5 4 4 15
70 อนุบาลภรภัทร 6 2 5 5 13
71 อิสาณโกศลศึกษา 5 5 11 12 21
72 ปะคำพิทยาคม 5 4 2 4 11
73 ทะเมนชัยพิทยาคม 5 4 0 6 9
74 สามัคคีพิทยาคม 4 6 7 9 17
75 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 4 5 6 3 15
76 ชุมแสงพิทยาคม 2 6 4 5 12
77 สมเสม็ดวิทยา 2 1 3 3 6
78 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 4 4 3 9
79 มัธยมพรสำราญ 1 2 7 3 10
รวม 1,565 870 691 767 3,893