หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 63 136 90
2 002 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 83 265 142
3 003 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 40 72 47
4 004 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 75 179 104
5 005 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 78 197 115
6 007 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 21 44 35
7 008 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 79 179 117
8 009 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 39 59 51
9 010 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 17 26 20
10 011 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 31 66 53
11 012 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 39 86 61
12 013 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 37 71 43
13 014 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 58 110 84
14 015 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 39 63 49
15 016 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 15 33 21
16 017 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 43 75 43
17 022 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 67 161 89
18 023 โรงเรียนนางรอง 121 268 184
19 024 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 71 147 110
20 025 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 86 187 136
21 028 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 61 198 99
22 031 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 99 265 155
23 029 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 79 452 156
24 030 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 37 91 51
25 021 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 102 269 168
26 032 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 15 45 24
27 033 โรงเรียนพนมรุ้ง 51 97 62
28 034 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 62 137 83
29 035 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 46 118 75
30 036 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 33 63 52
31 037 โรงเรียนพุทไธสง 87 241 146
32 039 โรงเรียนภัทรบพิตร 80 165 112
33 040 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 13 24 13
34 046 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 79 298 114
35 045 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 32 111 47
36 047 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 25 44 31
37 048 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 25 47 35
38 049 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 106 292 180
39 050 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 42 94 65
40 051 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 28 51 39
41 052 โรงเรียนลำปลายมาศ 73 166 89
42 053 โรงเรียนสตึก 83 220 130
43 054 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 9 20 12
44 055 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 28 48 41
45 056 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 30 54 45
46 057 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 43 106 67
47 058 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 26 42 38
48 059 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 55 124 76
49 060 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 36 68 45
50 062 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 99 240 125
51 063 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 25 56 40
52 064 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 56 87 79
53 065 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 62 140 77
54 066 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 46 127 76
55 068 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 72 171 102
56 042 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 65 223 104
57 041 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 59 128 82
58 043 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 27 51 36
59 044 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 61 116 79
60 067 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 54 111 69
61 006 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 54 109 80
62 061 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 53 107 83
63 027 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 47 83 50
64 026 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 63 134 97
65 018 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 40 81 61
66 038 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 56 111 84
67 079 โรงเรียนทศพรวิทยา 0 0 0
68 075 โรงเรียนนิภาศิริ 48 75 54
69 073 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 28 60 37
70 076 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 33 62 43
71 086 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 47 109 74
72 072 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 0 0 0
73 078 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 12 22 11
74 069 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
75 070 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 19 44 31
76 074 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 18 26 23
77 077 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 18 33 23
78 071 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 33 53 44
79 083 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 0 0 0
80 085 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 43 89 62
81 082 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 27 90 34
82 080 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 33 48 41
83 081 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 36 49 45
รวม 3921 9209 5690
14899

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]