หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนางรอง 121 85 70.25% 21 17.36% 9 7.44% 6 4.96% 121
2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 99 78 78.79% 9 9.09% 5 5.05% 7 7.07% 99
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 102 75 73.53% 11 10.78% 11 10.78% 5 4.9% 102
4 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 99 59 59.6% 21 21.21% 12 12.12% 7 7.07% 99
5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 106 58 54.72% 20 18.87% 16 15.09% 12 11.32% 106
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 79 43 54.43% 18 22.78% 12 15.19% 6 7.59% 79
7 โรงเรียนพุทไธสง 87 40 45.98% 24 27.59% 15 17.24% 8 9.2% 87
8 โรงเรียนลำปลายมาศ 73 40 54.79% 16 21.92% 10 13.7% 7 9.59% 73
9 โรงเรียนสตึก 83 39 46.99% 23 27.71% 10 12.05% 11 13.25% 83
10 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 83 38 46.34% 19 23.17% 16 19.51% 9 10.98% 82
11 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 75 37 49.33% 18 24% 9 12% 11 14.67% 75
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 79 37 46.84% 15 18.99% 15 18.99% 12 15.19% 79
13 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 71 36 50.7% 11 15.49% 9 12.68% 15 21.13% 71
14 โรงเรียนภัทรบพิตร 80 33 41.77% 16 20.25% 12 15.19% 18 22.78% 79
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 86 32 37.21% 22 25.58% 16 18.6% 16 18.6% 86
16 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 78 32 41.03% 17 21.79% 15 19.23% 14 17.95% 78
17 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 65 32 50% 16 25% 8 12.5% 8 12.5% 64
18 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 62 28 45.16% 17 27.42% 7 11.29% 10 16.13% 62
19 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 56 28 50% 10 17.86% 10 17.86% 8 14.29% 56
20 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 79 25 31.65% 27 34.18% 16 20.25% 11 13.92% 79
21 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 62 25 40.32% 17 27.42% 8 12.9% 12 19.35% 62
22 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 67 25 37.31% 12 17.91% 14 20.9% 16 23.88% 67
23 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 72 23 31.94% 24 33.33% 13 18.06% 12 16.67% 72
24 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 59 22 37.29% 17 28.81% 6 10.17% 14 23.73% 59
25 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 63 22 34.92% 14 22.22% 12 19.05% 15 23.81% 63
26 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 43 22 51.16% 4 9.3% 7 16.28% 10 23.26% 43
27 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 54 21 38.89% 11 20.37% 9 16.67% 13 24.07% 54
28 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 53 21 39.62% 10 18.87% 10 18.87% 12 22.64% 53
29 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 61 20 32.79% 16 26.23% 14 22.95% 11 18.03% 61
30 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 56 20 35.71% 14 25% 4 7.14% 18 32.14% 56
31 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 55 20 37.04% 11 20.37% 13 24.07% 10 18.52% 54
32 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 54 19 35.19% 15 27.78% 8 14.81% 12 22.22% 54
33 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 47 19 40.43% 14 29.79% 6 12.77% 8 17.02% 47
34 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 46 19 41.3% 12 26.09% 11 23.91% 4 8.7% 46
35 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 63 18 28.57% 18 28.57% 12 19.05% 15 23.81% 63
36 โรงเรียนพนมรุ้ง 51 16 31.37% 12 23.53% 9 17.65% 14 27.45% 51
37 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 61 15 24.59% 17 27.87% 13 21.31% 16 26.23% 61
38 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 58 15 25.86% 15 25.86% 13 22.41% 15 25.86% 58
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 43 15 35.71% 11 26.19% 6 14.29% 10 23.81% 42
40 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 46 13 28.26% 11 23.91% 9 19.57% 13 28.26% 46
41 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 47 13 27.66% 10 21.28% 9 19.15% 15 31.91% 47
42 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 39 13 33.33% 10 25.64% 7 17.95% 9 23.08% 39
43 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 42 13 30.95% 9 21.43% 11 26.19% 9 21.43% 42
44 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 39 13 33.33% 8 20.51% 8 20.51% 10 25.64% 39
45 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 40 13 32.5% 7 17.5% 8 20% 12 30% 40
46 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 43 12 27.91% 11 25.58% 8 18.6% 12 27.91% 43
47 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 37 12 32.43% 8 21.62% 5 13.51% 12 32.43% 37
48 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 27 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
49 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 33 12 36.36% 5 15.15% 6 18.18% 10 30.3% 33
50 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 25 12 48% 4 16% 2 8% 7 28% 25
51 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 31 11 35.48% 5 16.13% 7 22.58% 8 25.81% 31
52 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 25 10 40% 9 36% 3 12% 3 12% 25
53 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 27 10 37.04% 6 22.22% 6 22.22% 5 18.52% 27
54 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 39 9 23.08% 12 30.77% 6 15.38% 12 30.77% 39
55 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 36 9 25% 10 27.78% 11 30.56% 6 16.67% 36
56 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 33 9 27.27% 8 24.24% 6 18.18% 10 30.3% 33
57 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 40 9 22.5% 7 17.5% 15 37.5% 9 22.5% 40
58 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 37 9 24.32% 6 16.22% 5 13.51% 17 45.95% 37
59 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 30 9 30% 5 16.67% 7 23.33% 9 30% 30
60 โรงเรียนนิภาศิริ 48 8 16.67% 8 16.67% 19 39.58% 13 27.08% 48
61 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 36 8 22.22% 8 22.22% 11 30.56% 9 25% 36
62 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 32 8 25% 6 18.75% 8 25% 10 31.25% 32
63 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 33 7 21.88% 12 37.5% 7 21.88% 6 18.75% 32
64 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 21 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 21
65 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 28 7 25% 5 17.86% 4 14.29% 12 42.86% 28
66 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 28 7 25% 4 14.29% 8 28.57% 9 32.14% 28
67 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 28 7 25% 3 10.71% 9 32.14% 9 32.14% 28
68 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 25 6 24% 5 20% 4 16% 10 40% 25
69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 19 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
70 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 18 6 33.33% 2 11.11% 5 27.78% 5 27.78% 18
71 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 33 5 15.15% 5 15.15% 11 33.33% 12 36.36% 33
72 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
73 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 15 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 6 40% 15
74 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 26 4 15.38% 6 23.08% 7 26.92% 9 34.62% 26
75 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 18 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
76 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 17 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 17
77 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 12 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
79 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 13 1 7.69% 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]