หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ลานการเวก หมายเลข 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ลานการเวก หมายเลข 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ลานการเวก หมายเลข 3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ลานการเวก หมายเลข 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม หมายเลข 5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม หมายเลข 6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถหลังอาคาร 1 หมายเลข 7 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอ 5 นาที
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถหลังอาคาร 1 หมายเลข 8 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอ 5 นาที
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถหลังอาคาร 2 หมายเลข 9 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถหลังอาคาร 2 หมายเลข 10 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 3 หมายเลข 11 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอ 5 นาที
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 3 หมายเลข 12 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอ 5 นาที
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ศาลาริมน้ำ หมายเลข 13 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ศาลาริมน้ำ หมายเลข 14 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถสนามบาส หมายเลข 15 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงรถสนามบาส หมายเลข 16 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ด้านข้างอาคาร 2 หมายเลข 17 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ด้านข้างอาคาร 2 หมายเลข 18 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com4 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com1- com2 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com2 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com3 - com4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com5 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com6 - com7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com3 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งเอกสารให้ศูนย์ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 และรายงานตัววันแข่งขัน 8.00 น.
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งเอกสารให้ศูนย์ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 และรายงานตัววันแข่งขันเวลา 08.00 น.
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง com6-com7 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงโปรแกรมเวลา 8.00 น.
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารโรงยิมพละศึกษา 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารโรงยิมพละศึกษา 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารโรงยิมพละศึกษา 8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารโรงยิมพละศึกษา 8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารโรงยิมพละศึกษา 8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]