หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-236 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 28
09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-318 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 113 (ห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
09.00 เป็นต้นไป
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 เป็นต้นไป
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 46
09.00 เป็นต้นไป
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เวทีใต้อาคาร 2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 45
09.00 เป็นต้นไป
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131(ห้องจริยะ) 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 67
09.00 เป็นต้นไป
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 138 (ห้องโสตทัศนศึกษา) 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 60
09.00 เป็นต้นไป
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]