หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคารวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 08.00-17.00 ปลั๊กสายไฟ ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมมาเอง ความยาวไม่เกิน 20 เมตร
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 08.00-17.00 ปลั๊กสายไฟ ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมมาเอง ความยาวไม่เกิน 20 เมตร
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ด้านหลัง อาคารอำนวยการ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป 1.ขนาดของบอร์ด 60 ซม. x 120 ซม. 2.อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ โต๊ะ ให้เตรียมมาเอง 3.รูปเล่มรายงานโครงงาน ส่งจำนวน 6 ชุด 4.รายงานตัวไม่เกิน 09.00 น. 5.ตัวหนังสือ Angsana New -หัวข้อใช้ขนาดตัวหนังสือ 18 หนา -หัวข้อย่อยใช้ขนาดตัวหนังสือ 16 หนา -ตัวหนังสือขนาด 16
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร 9 ต.ค. 2556 - -
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หลังอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป รายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติม กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.1 - 3 1.เวลารายงานตัว คือ 08.00-09.00 น.พร้อมจับฉลาก ทีมที่มารายงานตัวหลังจากเวลาที่กำหนด จะต้องไปต่อแถวทีมสุดท้ายที่จับฉลากได้ก่อนหน้า 2.เวลาในการแข่งขัน ถ้าแสดงเสร็จก่อน 10 นาที
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงจอดรถ 3 9 ต.ค. 2556 08.30-09.30 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด สายไฟ
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร ทางเข้าโรงเรียน ฝั่งขวามือ 9 ต.ค. 2556 08.00-16.00 เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปเอง
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 08.00-17.00
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 08.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]