หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป ให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วย
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป ให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วย
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป ให้นำโต๊ะขาวขาพับมาทีมละ 1 ตัว
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม หอประชุม 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป ให้นำโต๊ะขาวขาพับมาทีมละ 1 ตัว
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 8 ต.ค. 2556 08.00 - 12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงฝึกงาน 8 ต.ค. 2556 08.00 - 12.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234, 235 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232, 233 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงยิม 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป ให้นำโต๊ะขาวขาพับมาโรงเรียนละ 1 ตัว (เฉพาะรายการคำคม ม.1-ม.3)
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงยิม 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 8 ต.ค. 2556 08.00 เป็นต้นไป
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.00-12.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]