หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุดยอดมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวนำสู่สากล 56
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133, 134 8 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3,4 ห้อง 135,145 8 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141, 142 8 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143, 144 8 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนท่องอาขยานทำนองเสนาะ ห้อง 132
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนท่องอาขยานทำนองเสนาะ ห้อง 136
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ห้อง 132
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ห้อง 136
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133, 134, 135 9 ต.ค. 2556 09.00 - 10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141, 142, 143 9 ต.ค. 2556 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]