เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนตัว(DOC5)
รายชื่อนายทะเบียนศูนย์ฯ
แผนผังสถานที่
วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว
ศูนย์ปฏิบัติการแต่ละกลุ่มสาระฯ
รายชื่อ ศน. ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฯ
ขั้นตอนการบันทึกคะแนนของนายทะเบียนประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฯ
การแก้ไข/เปลี่ยนตัว
ภาระหน้าที่ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายชื่อเลขานุการศูนย์ฯ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

* หมายเหตุ
การพิมพ์เกียรติบัตร ต้องใช้ browser Google Chorme หรือ IE เท่านั้น


 
  แจ้งข่าวด่วน
ระบบแผนที่ สถานที่แข่งขัน สถานที่พัก ที่ตั้งโรงเรียน จ.นครพนม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 คลิกดูแผนที่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือรับรองความพิการ การศึกษาพิเศษ(กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
การเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้สอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่านต่อ]
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ] 
นายทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการ สามารถปรึกษาวิธีการบันทึกคะแนนได้ ผ่านทาง facebook ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สพม.32
 
  เรื่องแจ้งจากศูนย์พัฒนาวิชาการฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์คณิตศาสตร์
      - ขอเปลี่ยนสถานที่แข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ต้น เป็นอาคาร 1 ห้อง 131 และ คณิตคิดเร็ว ม.ปลา เป็นอาคาร 1 ห้อง 111 เพราะห้องเดิมเล็ก จำนวนผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนมาก (เปลี่ยนในตารางแข่งขันแล้ว)
 
  ศูนย์หุ่นยนต์
       -  การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำกล่องเปล่า สำหรับใช้บรรจุหุ่นยนต์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน รายการแข่งขันละ 1 กล่อง พร้อมฝา  (เช่น กล่องบรรจุกระดาษ A4 Double A)
 
  ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
1.การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย

รายละเอียดดังนี้

- Listening Test                   20  คะแนน

- Reading Test                     20  คะแนน

- Writing Test                      20  คะแนน

- Speaking Test                   20  คะแนน

- Picture Dictation                20  คะแนน

          หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบทุกคน เตรียมดินสอสีมาด้วย

2.การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เตรียมเอกสารดังรายการต่อไปนี้ นำมาในวันแข่งขันเพื่อมอบให้กรรมการตัดสินการแข่งขัน

          - Script ภาษาจีน และ pin yin จำนวน  5 ชุด

          - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและบิดามารดา รับรองสำเนาโดยผู้บริหาร

          - หัวข้อการแข่งขัน ตามเกณฑ์การแข่งขัน ข้อ 8.3 เท่านั้น

3.เปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้แข่งขัน

          - การแข่งขัน Spelling Bee ทุกระดับ แข่งขันที่ห้อง 216

          - การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. 4-6 แข่งขันที่ห้อง 236

          - การแข่งขัน ASEAN Quiz แข่งขันที่ห้องประชุม EP อาคาร 10 ชั้น 3

 
    ศูนย์ภาษาไทย
        - การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
        บทหลัก   ๑. นิราศภูเขทอง  / ๒. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ  /๓. อิศรญาณภาษิต
        บทเลือก  ๑. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว  / ๒. พอใจให้สุข  / ๓. บุพการี
        - การเเข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย
         บทหลัก ๑. นมัสการมาตาปิตุคุณ  / ๒. ลิลิตตะเลงพ่าย /  ๓. กาพย์เห่เรือ
         บทเลือก  ๑. นิราศนรินทร์ / ๒. เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง / ๓. อยู่เพื่ออะไร
        - การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  ให้นักเรียนเตรียมบทพูดให้กรรมการ ๕ ชุด
            หัวข้อในการพูด
                >  ม.ต้น "เยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล"
                >  ม.ปลาย "เยาวชนยุคใหม่นำความเป็นไทยสู่สากล"
            * กรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ ๑๒ คน เพื่อพูดแบบฉับพลัน
 
  ศูนย์ศิลปะ
       -  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่แข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น ให้แข่งขันในวันที่  7  ตุลาคม  2556  ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  (เดิม  วันที่ 8 ตุลาคม  2556 หลังอาคาร 9 บุรีรัมย์วิทยาลัย)
       -  หัวข้อการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
       -  ซาวน์เพลงที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงต้องสามารถตัดไกด์เมโลดี้ออกได้และควรใช้แผ่นซาวน์เพลงที่มีเฉพาะเพลงบรรเลงประกอบการขับร้อง  ไม่ควรเอาเพลงที่เป็นแผ่นคาราโอเกะมาใช้  เพราะจะเกิดปัญหาในการเปิด-ปิดเสียงร้องเพลง  หากมีปัญหาในการทำซาวน์เพลง สามารถติดต่อ อ.สวัสดิ์ คะรุรัมย์ 081-760-5872 [เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูดนตรี]
 
  ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    -  การแข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ ทุกรายการ ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับใช้แข่งขันมาเอง
    -  การแข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนที่สมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์รายการ การตัดต่อภาพยนตร์ กรุณานำดินสอสี มาด้วย เพื่อใช้ระบายสีการเขียน story board ด้วย
     -  ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจเสนอผลงานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  เพื่อจัดแสดง ในวันที่ 7 ต.ค. 56 ให้ส่งชื่อ เบอร์โทร อีเมลล์ ชื่อโรงเรียน และชื่อผลงานที่ต้องการนำเสนอ มาทางเมลล์ wtanapon@gmail.com ภายในวันที่ 18 ก.ย. 56 นี้
      -  ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เตรียมหูฟังมาเองในวันแข่งขัน
      -  ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
สนามแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร นำโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
      -  ดาวน์โหลด [ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แนบท้ายคำสั่ง สพม.32]
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-     -  เกณฑ์การแข่งขันซูโดกุ
      -  ขอให้โรงเรียนที่ส่งรายการการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก และกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ทั้ง ม.ตั้น และ ม.ปลาย ให้นำโต๊ะพับสำหรับการแข่งขัน มาในวันแข่งขันด้วย
      -  แจ้งผู้เข้าแข่งขัน Cross Word ให้เตรียมกระดานและพจนานุกรม Cross Word มาด้วย และให้มาลงชื่อก่อนเข้าแข่งขัน ระหว่าง 08.00 - 09.00 น. โดยจะเริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.   
 
  การเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูล หลัง 6 กันยายน 2556 
    
1. การแข่งขันประเภททีม สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังศูนย์ฯ ได้ โดย Login เข้าระบบโรงเรียน > เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว > เลือกกลุ่มสาระ, กิจกรรม > เลือกรายการแก้ไข/เปลี่ยนตัว ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังนายทะเบียนศูนย์โดยอัตโนมัติ  
      2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผ่านระบบเหมือนประเภททีม ให้โรงเรียนส่งหนังสือราชการ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (DOC5)  ไปทางอีเมล์นายทะเบียนศูนย์ฯ  ก่อนถึงวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล
    
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้ จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว     
           *** เกณฑ์การเปลี่ยนตัว แข่งเดี่ยวเปลี่ยนแปลงผ่านระบบไม่ได้, ทีม 2 คน/เปลี่ยนได้ 1 คน, ทีม 3 คน/เปลี่ยนได้ 1 คน, ทีม 5 คน/เปลี่ยนได้ 2 คน,  ทีม 12 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน, ทีม 15 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน, ทีม 16 คน/เปลี่ยนได้ 4 คน 4. การเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน  สามารถแก้ไขข้อมูลได้จากเมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว
 
  * กรณีจำเป็นเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย ที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน  
  
          ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นหนังสือราชการจากโรงเรียน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข (DOC5) ต่อนายทะเบียนศูนย์ฯ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน ก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ
1. ทุกกรณี ให้โรงเรียนประสานโดยตรงไปยังศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อให้ศูนย์ฯ รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากศูนย์ฯ ทำหน้าที่พิมพ์เอกสารการแข่งขันทั้งหมด(รายชื่อนักเรียน+ครู ของแต่ละศูนย์ฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการทั้งหมดของศูนย์ฯ นั้นๆ)

2. ในปีนี้ โรงเรียนต้องพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน / ครู จากระบบเอง จึงควรตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เฉพาะกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) โดยส่งใบสมัครพร้อมโครงร่างมาที่
กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
วงเล็บมุมกล่อง /ซอง (โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี 2556)
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
3. เมื่อส่งผลงานแล้วกรุณา กรอกข้อมูลคลิกที่นี่

* อ่านรายละเอียดที่  http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

 
 
 
  ภาระหน้าที่ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
2.พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
3.อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
4.พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
 
  ผู้ประสานงานกลางของ สพม.32
1.    ศน.วันพร  นาคแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   089-717-1089
2.    ศน.ทองคูณ หนองพร้าว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  086-244-1667
3.    นางณัฐพร  นะราณรัมย์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   089-949-6509
4.    นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ  087-869-2536
5.    นางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  081-760-5884

ศน.ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฯ

1. ภาษาไทย  - ศน.มนัชยา หงษ์แก้ว  089-8448731
2. คณิตศาสตร์ - ศน.ดาวดี  คีรี  081-8781235
3. สังคมฯ - ศน.ทองคูณ  หนองพร้าว  086-2441667
4. วิทย์ - ศน.ยศพัทธ์ แตงทองกุล  087-2400562
5. ภาษาต่างประเทศ - ศน.เพ็ญพิมล  เทพทอง  081-5496218 ศน.กรุณา  บุษบง 086-6480539
6. สุขศึกษา - ศน.ศรัทธา  เหมือนถนอม  085-7764034
7. การงานฯ - ศน.สุภะรัตน์  ทรัพย์เวชการกิจ  081-2662504
8. ศิลปะ /กิจกรรมท้องถิ่น - ศน.อภิญญาณ บุญอุไร  081-6118389  ศน.ปิยวัฒน์  เพชรศรี  089-8460605
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ศน.ถาวร  พอสม  084-9609201
10. เรียนร่วม - ศน.คัทลียา วงศ์วัฒน์  081-7184366
11. การศึกษาพิเศษ - ศน.คัทลียา วงศ์วัฒน์  081-7184366
12.  Award - ศน.พีระวัฒน์  เศวตรพัชร์    089-4276574  ศน.สถิต การเพียร  085-7638940
 
 
รายชื่อเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1. ภาษาไทย  - นางนัยนา  ใหม่คามิ   Tel.081-7257488
2. สังคมศึกษาฯ - นางลักษมี  พายุหะ   Tel.084-7124711
3. สุขศึกษาฯ - นายเพชรไพทูรย์  กาญจนทรัพย์สิน   Tel.081-6607437
4. วิทยาศาสตร์ - นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา   Tel.081-0703521
5. การงานอาชีพฯ - นายอุดม  นามสวัสดิ์   Tel.083-1293645
6. ศิลปะ - นายสดศรี  สุดเต้   Tel.081-7086196
7. คณิตศาสตร์ - นางจารุชา  รัชตสุภัค   Tel.081-9661489
8. ภาษาต่างประเทศ - นางกันตาธรณ์  ตะราช   Tel.081-2660792
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - นายอุดม  ไชยชนะ   Tel.089-8458113
 
  ขั้นตอนการบันทึกคะแนนของนายทะเบียนประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฯ   
  1. เข้าสู่ระบบ บันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
  2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้าร่วม
      การแข่งขัน
โดยคลิกที่หมวดหมู่ > ชื่อกิจกรรม > จัดการทีมแข่งขัน  > สังกัด, จังหวัด > ยกเลิกการแข่งขัน  (สังเกตเครื่องหมายถูกสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเข้าแข่งขัน)
  3. กรณีที่ต้องแก้ไขชื่อ - สกุล (เนื่องจากจะมีผลกับการพิมพ์เกียรติบัตร)
      ให้เลือก เมนูลงทะเบียน น.ร.ครู กก./คะแนน > หมวดหมู่ > กิจกรรม
     
> แก้ไข นักเรียน/ครู หรือ แก้ไข กรรมการ > ลงทะเบียน > แก้ไขชื่อ - สกุล
  4. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
     
ข้อมูลคะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วให้ครบถ้วน > คลิก ปุ่มบันทึกคะแนน (ด้านบน) * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค มากกว่า  0.1
      (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)

  5. คลิกเลือก > 2 เรียงลำดับคะแนน + แสดงเหรียญ  > คลิกปุ่ม บันทึกคะแนน (ล่าง)
  6. ตรวจสอบคะแนนที่กรอกทั้งหมด เมื่อถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบคะแนนก่อนยืนยันผลการแข่งขัน  เมื่อเราตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันผลคะแนน  การทำรายการนี้จะไปปรากฏในประกาศผลทันทีจะไม่สามารถแก้ไขได้  ยกเว้น จะให้ admin ทำการยกเลิกประกาศก่อน
      *** ในกรณีที่กรอกคะแนนเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันผล ก็ยังสามารถแก้ไขคะแนนได้
         โดยการคลิกเลือกช่อง > 1. บันทึกคะแนนแล้ว  > คลิกปุ่ม บันทึก (ล่าง)
  7. หากมีการแก้ไขผลการแข่งขันที่มีการประกาศไปแล้ว ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม  ให้ศูนย์ฯ ประสานขอยกเลิกประกาศไปยังศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน (ฝ่ายทะเบียนฯ) โดยยื่น "แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน" (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) พร้อมแนบผลการแข่งขันฉบับเดิมและฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง


 
 
รายชื่อนายทะเบียนประจำแต่ละศูนย์ฯ
1. ภาษาไทย  - นส.นารถนพิณช์  สายสิญจน์   ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม
    085-6124654  nartna_pkc@outlook.co.th
2. สังคมศึกษาฯ - นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์  ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก
    087-9791904   pe_aoy@hotmail.com
3. สุขศึกษาฯ - นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์   ร.ร.กระสังพิทยาคม
    089-6841070   sattaram@hotmail.com
4. วิทยาศาสตร์ - นส.วิภาวดี  สายที    ร.ร.สตึก
    089-3768380   koi44@live.com
5. การงานอาชีพฯ - นายธนพล  ไวยวุฒินันท์   ร.ร.นางรอง
    081-8788509 wtanapon@gmail.com 
 
  6. ศิลปะ -  นายธีรภัทร   ยศม้าว   ร.ร.พุทไธสง
    086-2445562   teeraphatdt1@gmail.com
7. คณิตศาสตร์ -  นายอมฤทธิ์  บุพโต   ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
    083-4647022 mathneng@hotmail.com 
8. ภาษาต่างประเทศ - นางปุณณภา แพงศรี ร.ร.ธารทองพิทยาคม   
   081-2666367
  punn29@hotmail.com
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  นส.วิรินทร  ศิลปิกุล ร.ร.หนองกี่พิทยาคม
    087-8793445   sun_pammy@hotmail.com 
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) - นายสมเกียรติ  ขวัญดำ  ร.ร.แสลงโทนพิทยาคม
    085-4902188   skeart18@gmail.com , salangpit@gmail.com
 

 
คำถาม : การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ทำไมระบบฯให้ส่งผู้เข้าแข่งขันเพียง 1 คน
คำตอบ : การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์ ระบุจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ชัดเจน ดังนี้ #ระดับชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 1 คน #ระดับชั้น ม.4 – ม.6 จำนวน 1 คน #ขอให้ยึดตามเกณฑ์เป็นหลักนะคะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 15:06 น.
คำถาม : การลงทะเบียนเพื่อแข่งขัน Cross Word ทำไมโปรแกรมให้กรอกข้อมูลของครูเพียง 1 คน / นร. 1 คน
คำตอบ : ระบบฯ จะอ้างอิงตามเกณฑ์การแข่งขันเป็นหลักค่ะ #โดยรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน #และรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล (เกณฑ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน้า 36)
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:54 น.
คำถาม : เด็กep(English Program) ลงทะเบียนแข่งขันรวมกับเด็กปกติหรือไม่?
คำตอบ : เกณฑ์ไม่ได้แยกค่ะ สามารถลงทะเบียนแข่งขันได้ปกติเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:51 น.
คำถาม : เมื่อปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว จะเพิ่ม/แก้ไขรูปได้หรือไม่?
คำตอบ: กรณีปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว จะแก้ไขรูปได้ แต่แก้ไขข้อมูลอื่นไม่ได้ค่ะ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:24 น.
การเพิ่มรูปประจำตัว
- การลงทะเบียนแข่งขันฯ ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ควรเลือกใช้ไฟล์รูปประจำตัวที่เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าตรง/ชุดนักเรียนประจำโรงเรียน(การถ่ายรูปอาจถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่คมชัด หรือกล้องดิจิตอล หรือสแกนภาพ ก็ได้)
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 06:26 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 83
จำนวนทีม 3,921
จำนวนนักเรียน 9,209
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,690
จำนวนกรรมการ 1,321
ครู+นักเรียน 14,899
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,220
ประกาศผลแล้ว 206/206 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 61
เมื่อวาน 83
สัปดาห์นี้ 382
สัปดาห์ที่แล้ว 653
เดือนนี้ 2,018
เดือนที่แล้ว 2,552
ปีนี้ 21,082
ทั้งหมด 533,018