สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรเจริญวิทยา 28 11 22 61 93 13 7 0 113
2 บึงกาฬ 26 24 12 62 90 9 5 1 104
3 ศรีวิไลวิทยา 24 22 13 59 87 19 6 2 112
4 บึงโขงหลงวิทยาคม 19 11 10 40 65 10 10 3 85
5 โซ่พิสัยพิทยาคม 13 12 9 34 58 11 9 1 78
6 เซกา 10 16 9 35 58 14 5 3 77
7 ปากคาดพิทยาคม 10 13 16 39 72 13 7 5 92
8 หนองหิ้งพิทยา 6 9 4 19 47 15 8 4 70
9 นาสวรรค์พิทยาคม 3 7 6 16 44 18 7 2 69
10 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 5 3 11 35 24 11 5 70
11 ศรีชมภูวิทยา 3 4 9 16 41 18 6 2 65
12 โพนทองประชาสรรค์ 3 3 3 9 20 10 7 2 37
13 โสกก่ามวิทยา 3 1 0 4 17 6 7 2 30
14 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 3 0 4 7 24 15 17 0 56
15 บุ่งคล้านคร 2 4 6 12 28 21 11 2 60
16 โนนคำพิทยาคม 2 1 2 5 14 6 8 0 28
17 สมสนุกพิทยาคม 1 4 3 8 18 8 4 0 30
18 ท่าดอกคำวิทยาคม 1 4 1 6 25 15 15 4 55
19 หนองหัวช้างวิทยา 1 2 3 6 29 13 11 4 53
20 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 1 4 6 24 19 8 5 51
21 อนุบาลเลิศปัญญา 1 1 4 6 10 10 2 0 22
22 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 20 5 7 4 32
23 ภูทอกวิทยา 1 1 2 4 14 5 8 3 27
24 หนองเข็งวิทยาคม 0 3 1 4 13 6 4 1 23
25 ศรีสำราญวิทยาคม 0 1 1 2 15 9 6 1 30
26 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 1 0 1 17 7 10 2 34
27 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 2 2 10 2 4 0 16
รวม 165 162 152 479 988 321 210 58 1,519