สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรเจริญวิทยา 93 13 7 0 113
2 บึงกาฬ 90 9 5 1 104
3 ศรีวิไลวิทยา 87 19 6 2 112
4 ปากคาดพิทยาคม 72 13 7 5 92
5 บึงโขงหลงวิทยาคม 65 10 10 3 85
6 เซกา 58 14 5 3 77
7 โซ่พิสัยพิทยาคม 58 11 9 1 78
8 หนองหิ้งพิทยา 47 15 8 4 70
9 นาสวรรค์พิทยาคม 43 18 7 2 68
10 ศรีชมภูวิทยา 41 18 6 2 65
11 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 35 24 11 5 70
12 หนองหัวช้างวิทยา 29 13 11 4 53
13 บุ่งคล้านคร 28 21 11 2 60
14 ท่าดอกคำวิทยาคม 25 15 15 4 55
15 เจ็ดสีวิทยาคาร 24 19 8 5 51
16 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 24 15 17 0 56
17 โพนทองประชาสรรค์ 20 10 7 2 37
18 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 19 5 7 4 31
19 สมสนุกพิทยาคม 18 8 4 0 30
20 ประชานิมิตพิทยานุกูล 17 7 10 2 34
21 โสกก่ามวิทยา 17 6 7 2 30
22 ศรีสำราญวิทยาคม 15 9 6 1 30
23 โนนคำพิทยาคม 14 6 8 0 28
24 ภูทอกวิทยา 14 5 8 3 27
25 หนองเข็งวิทยาคม 13 6 4 1 23
26 อนุบาลเลิศปัญญา 10 10 2 0 22
27 บ้านหนองแก่งทราย 10 2 4 0 16
รวม 986 321 210 58 1,575