สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรเจริญวิทยา 93 13 7 0 113
2 บึงกาฬ 90 9 5 1 104
3 ศรีวิไลวิทยา 83 19 6 2 108
4 ปากคาดพิทยาคม 69 13 7 5 89
5 บึงโขงหลงวิทยาคม 60 10 10 3 80
6 โซ่พิสัยพิทยาคม 58 11 9 1 78
7 เซกา 57 14 5 3 76
8 หนองหิ้งพิทยา 47 14 8 4 69
9 นาสวรรค์พิทยาคม 44 18 7 2 69
10 ศรีชมภูวิทยา 41 18 6 2 65
11 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 24 11 5 68
12 หนองหัวช้างวิทยา 29 13 11 4 53
13 บุ่งคล้านคร 28 21 11 2 60
14 ท่าดอกคำวิทยาคม 25 15 15 4 55
15 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 24 15 17 0 56
16 เจ็ดสีวิทยาคาร 23 18 8 5 49
17 โพนทองประชาสรรค์ 20 10 7 2 37
18 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 20 5 7 4 32
19 สมสนุกพิทยาคม 18 8 4 0 30
20 ประชานิมิตพิทยานุกูล 17 7 10 2 34
21 โสกก่ามวิทยา 17 6 7 2 30
22 ศรีสำราญวิทยาคม 15 9 6 1 30
23 โนนคำพิทยาคม 14 6 8 0 28
24 ภูทอกวิทยา 14 5 8 3 27
25 อนุบาลเลิศปัญญา 10 10 2 0 22
26 หนองเข็งวิทยาคม 10 6 4 1 20
27 บ้านหนองแก่งทราย 10 2 4 0 16
รวม 969 319 210 58 1,556