หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 68 146 84
2 018 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 87 196 116
3 016 โรงเรียนบึงกาฬ 115 329 173
4 009 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 107 257 162
5 015 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 76 186 107
6 026 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 17 37 25
7 003 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 42 91 66
8 014 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 107 286 159
9 001 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 121 339 203
10 005 โรงเรียนภูทอกวิทยา 31 61 47
11 021 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 78 144 103
12 006 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 129 314 184
13 002 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 37 64 46
14 024 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 34 99 54
15 025 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 82 178 134
16 004 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 62 134 97
17 012 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 97 210 147
18 017 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 29 99 41
19 008 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 65 118 95
20 011 โรงเรียนเซกา 82 298 116
21 010 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 59 102 86
22 022 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 96 255 131
23 020 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 30 63 39
24 019 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 43 77 62
25 023 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 41 82 55
26 007 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 36 75 54
27 027 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 26 50 39
รวม 1797 4290 2625
6915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]