หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 121 93 82.3% 13 11.5% 7 6.19% 0 0% 113
2 โรงเรียนบึงกาฬ 115 90 85.71% 9 8.57% 5 4.76% 1 0.95% 105
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 129 87 76.32% 19 16.67% 6 5.26% 2 1.75% 114
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 107 72 74.23% 13 13.4% 7 7.22% 5 5.15% 97
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 107 65 73.86% 10 11.36% 10 11.36% 3 3.41% 88
6 โรงเรียนเซกา 82 58 72.5% 14 17.5% 5 6.25% 3 3.75% 80
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 96 58 73.42% 11 13.92% 9 11.39% 1 1.27% 79
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 97 47 63.51% 15 20.27% 8 10.81% 4 5.41% 74
9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 87 44 61.97% 18 25.35% 7 9.86% 2 2.82% 71
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 78 41 61.19% 18 26.87% 6 8.96% 2 2.99% 67
11 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 82 35 46.67% 24 32% 11 14.67% 5 6.67% 75
12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 62 29 50.88% 13 22.81% 11 19.3% 4 7.02% 57
13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 76 28 45.16% 21 33.87% 11 17.74% 2 3.23% 62
14 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 68 25 42.37% 15 25.42% 15 25.42% 4 6.78% 59
15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 65 24 42.86% 19 33.93% 8 14.29% 5 8.93% 56
16 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 59 24 42.86% 15 26.79% 17 30.36% 0 0% 56
17 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 41 20 51.28% 10 25.64% 7 17.95% 2 5.13% 39
18 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 43 20 55.56% 5 13.89% 7 19.44% 4 11.11% 36
19 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 34 18 60% 8 26.67% 4 13.33% 0 0% 30
20 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 42 17 47.22% 7 19.44% 10 27.78% 2 5.56% 36
21 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 36 17 53.13% 6 18.75% 7 21.88% 2 6.25% 32
22 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 37 15 48.39% 9 29.03% 6 19.35% 1 3.23% 31
23 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 30 14 50% 6 21.43% 8 28.57% 0 0% 28
24 โรงเรียนภูทอกวิทยา 31 14 46.67% 5 16.67% 8 26.67% 3 10% 30
25 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 29 13 54.17% 6 25% 4 16.67% 1 4.17% 24
26 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 26 10 45.45% 10 45.45% 2 9.09% 0 0% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 17 10 62.5% 2 12.5% 4 25% 0 0% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]