หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ชั้น 1 ห้อง ปลีกหอประชุมฝั่งทิศเหนือ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 ชั้น 1 ห้อง ปลีกหอประชุมฝั่งทิศเหนือ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุมหลังที่ 2 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,324 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง ห้อง 334 ห้องพักนักเรียนรอการแข่งขัน
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,324 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง ห้อง 334 ห้องพักนักเรียนรอการแข่งขัน
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]