หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,125 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง และห้อง 125 ห้องพักรอการแข่งขัน
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,125 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง หอ้ง 125 ห้องพักรอการแข่งขัน
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 133 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แข่งขันแบบต่อเนื่อง
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 133 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]