เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
1 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ !!!!!! โรงเรียนใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนรายชื่อนักเรียน หรือ ครูผู้ฝึกสอนสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ที่ http://www.esan63.sillapa.net/sm-center/ แล้วเข้า ระบบโรงเรียน เข้าเมนู แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน ครู ภายในวันที่ 12 พ.ย. 56 (30 ต.ค.56)  
  ประกาศ !!!! เกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้แล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบและพิมพ์ ก่อนที่จะปิดระบบ (30 ต.ค. 56)  
  ประกาศ !!!!!! ทางสพม.21 กลุ่มบึงกาฬ ได้ส่งข้อมูลไปยังการแข่งขันระดับภาคเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันใน จังหวัดนครพนม นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://main.sillapa63.net/ หรือที่ http://www.esan63.sillapa.net/sm-center/  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!!!!!  การแข่งขันการสรางสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโดยใช้โปรแกรม GSP ให้ทุกโรงเีรียนที่เข้า่ร่วมการแข่งขัน นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย (22 ก.ย. 2556)
 
  ประกาศ!!!!!!!!!! เกณฑ์การแข่งขัน ซูโดกุ (เพิ่มเติม) สามารถดูได้ที่ E-Office (20 ก.ย.56)  
  ประกาศ !!!!! กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวบรรณารักษ์ระดับม.ปลาย เลื่อนการแข่งขัน จากวันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2556  
  ประกาศ!!!!!!! คำสั่งกรรมการฉบับแก้ไข สามารถ ดาวโหลด ได้ที่ e-office (19 ก.ย. 2556)  
  ประกาศ!!!!!!!  เรียนเชิญ คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 เริ่ม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลังที่ 2  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  
  ประกาศ!!!! การกล่้าวสุนทรพจน์ ม.1-3 ใช้หัวข้อ "ท่องบึงกาฬ แสนสราญใจ" ม.4-6 ใช้หัวข้อ "คุณธรรมนำไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"  
  ประกาศ!!!!!!!!! ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกรรมการ หากมีข้อผิดพลาด ที่ต้องแก้ไข ให้ติดต่อกลับด่วน  
  ประกาศ!!!! การแข่งขัน เครืองบิน และ หุ่นยนต์ ทุกประเภท เลื่อนการแข่งขันไปจาก 19-20 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2556  
  ประกาศ!!!! การแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากยังไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกลับที่ด่วน  
  ประกาศ !!!!!!!! ทุกโรงเรียนสามารถ ดูตารางการแข่งขันได้แล้ว  
  ประกาศ !!!!!! รายการแข่งขัน เครื่องบินและ หุ่นยนต์ทุแประเภท แข่งขันในวันที่ 19-20 กันยายน 2556  
  ประกาศ!!!!!!!!!!!!! โรงเรียนสามารถ เปลี่ยน + แก้ไขข้อมูลนักเรีนและครูได้ ภายในวันที่ 10 กันยาย 2556 โดยทำการแก้ไขไ้ด้ ในหน้าเวบ แก้ไขโดยผู้ดูแลระบบ การลงทะเบียนโรงเรียน  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่้งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ!!!!!!! การสมัครเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ทุกกิจกรรมของนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม และนักเรียนพิการ ใน 1 ช่วงชั้นและ 1 ชนิดกิจกรรมให้ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 (ทีม/คน) เท่านั้น ตามประกาศนี้ http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/08/obec2.pdf  
  ประกาศ !!! รายระเอียดการลงทะเบียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 31 สิงหาคม 2556 ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน และส่งรายชื่อกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน 1-10 กันยาน 2556 โรงเรียนยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน แต่ไม่สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการลงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ภาายในวันที่ 11 กค 56

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,797
จำนวนนักเรียน 4,290
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,625
จำนวนกรรมการ 795
ครู+นักเรียน 6,915
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,710
ประกาศผลแล้ว 162/301 (53.82%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 63
สัปดาห์ที่แล้ว 109
เดือนนี้ 356
เดือนที่แล้ว 467
ปีนี้ 4,460
ทั้งหมด 161,584