สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 หัวตะพานวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 พนาศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 อำนาจเจริญ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คืมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 จิกดู่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ชานุมานวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 นาวังวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 นาจิกพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 นายมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 มัธยมแมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ลือวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ศรีเจริญศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 เสนางคนิคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 น้ำปลีกศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 สร้างนกทาวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0