หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา 5 15 10
2 021 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 5 9 7
3 022 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 5 11 7
4 010 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 4 53 15
5 007 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 2 6 2
6 009 โรงเรียนนาวังวิทยา 4 8 6
7 011 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 3 6 4
8 006 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 11 24 18
9 002 โรงเรียนปทุมราชวงศา 20 65 33
10 008 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 6 21 10
11 014 โรงเรียนพนาศึกษา 13 55 26
12 020 โรงเรียนมัธยมแมด 3 5 3
13 015 โรงเรียนลือวิทยาคม 3 7 5
14 013 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 18 35 28
15 017 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1 3 2
16 019 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 2 5 4
17 005 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1 1 1
18 018 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 16 54 25
19 001 โรงเรียนอำนาจเจริญ 56 208 96
20 012 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 11 93 35
21 003 โรงเรียนเสนางคนิคม 2 5 4
22 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 8 6
รวม 194 697 347
1044

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]